Uit de dagen van het Reveil

Front Cover
D.A. Daamen, 1900 - Netherlands - 392 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 196 - Want alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijnen eeniggeboren' Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Page 208 - Waarvoor? vont d' armen wees, den lijdende en verdrukte, D'onnoozle, dien mijn moed uit band en kerker rukte. Of waar, waar wees ik ooit behoeftige onschuld af? Waar leed ooit armoe nood, daar ik bekrompen gaf? Waar diende ik ooit om 't geld, om aanzien of om gaven? Waar schuwde ik haat of leed om recht en wet te staven ? Waar heeft mijn teedre zorg in Maagschapsband of Echt De scheuring niet geheeld , den wrevel niet geslecht , En liefde en heil hersteld ? Wie onzer in 't ontwikkelen Der duisterheŤn...
Page 289 - BILDERDIJK'S uitvaart ons de woorden levendig in herinnering komen : 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, Schreeuwt niet sterker naar 't genot Van de frissche waterstroomen , Dan mijn ziel verlangt naar God...
Page 175 - t om haar as geschreven spoor. 'k Lag , pas uit Moeders schoot ontbonden , Met d' eersten zwachteldoek bewonden , In 't wiegjen , nog in zwijmelslaap , Een zestien uren oude knaap; Wanneer , in dolle woede aan 't koken De uit d...
Page 269 - Mijn jaartal klom Tot volle som, Mijn oog verglom; En de ouderdom Roept blind en krom Ter doodsgemeente. Wat zoude ik thands, Beroofd der glans Van 's hemels trans, Op de aard begeeren ? Geen moed des mans, Geen spies of lans, Geen legerschans, Kan 't sterfuur keeren. Geen spel of dans, Geen dobbelkans, Geen lauwerkrans, Of Rijkbeheeren. Een handvol zands Des grafkuilrands Is 't nietiggantsch, Dat de asch mag eeren: De beet des tands Des Aartstyrans Des menschenstands, Zal 't lijk verteren.
Page 262 - t morgen ! Beveel het aan God; Wees heden Te vreden , En dank voor uw lot. Al kruien Ons buien Van ramp boven 't hoofd En gieten Verdrieten ; De Christen gelooft. Verzwaren De baren , Verdonkert de nacht , En branden De stranden; De Hemel houdt wacht. Zie de lichtend Niet zuchtend, Maar blij te gemoet ; De pijnen Verdwijnen , De kommer verzoet.
Page 164 - Het Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eere en heerlijkheid en dankzegging.
Page 329 - Ook gy voelt uw wezenlijke waarde! Wat is Dichtkunst? harmony tusschen hemelen en aarde! De adem Gods in onze borst brengt geen aandrift om te slopen, maar om banden aan te knoopen tusschen mensch en mensch en Engel, tusschen 't schepsel en zijn Vorst! Toonen we ons de dienaars Gods, om in 't oproer dezer dagen Welk een glorie, dierbre Vrind! als die Duivel van ontbinden, die heel 't aardrijk wil verslinden, slechts d' aan God getrouwen dichter vrij en onomstootlijk vindt!
Page 205 - Gy, die met doordringende oogen De plooien van mijn hart doorziet ! Gy ziet my voor U neergebogen , En hoort mijn fluistrend avondlied. Ai, zie het zuchtend boezemprangen Eens harts dat van verkropping berst ! Aanschouw de tranen op mijn wangen, Door de onderdrukking uitgeperst! Aanschouw ze , sla ze gunstig gade , Gy die nooit hopende verstoot' Aanschouw ze , Godheid van genade , Gy, trouwe toevlucht in den nood!
Page 392 - Paulus, en wie is Apollos, anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt, en dat, gelijk de Heere aan een' iegelijk gegeven heeft ? 6 Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; maar God heeft den wasdom gegeven.

Bibliographic information