Uitvoering van vrijheidsstraffen en rechtspositie van gedetineerden: Tweede herziene editie

Front Cover
Larcier, May 29, 2006 - Law - 336 pages
0 Reviews

Het werk biedt een grondige, wetenschappelijk onderbouwde analyse van de rechten en plichten van gedetineerden, waarbij naast het gevangenisregime ook ruim aandacht wordt geschonken aan de burgerrechtelijke, arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten van de vrijheidsberoving.

Bovendien behandelt de auteur de materiŽle en formele aspecten van de modaliteiten van strafuitvoering en van de vervroegde invrijheidstelling, zoals o.a. de voorwaardelijke invrijheidstelling, de voorlopige invrijheidstelling en het elektronisch toezicht.

Dit werk is het enige in de Belgische rechtsleer dat een volledig overzicht geeft van de bestaande reglementering inzake de strafuitvoering en het detentierecht. Zowel de internationale verdragen, de nationale wetten en besluiten als de ministeriŽle omzendbrieven worden per onderwerp behandeld. Daarbij wordt ook verwezen naar de relevante Europese en Belgische rechtspraak en rechtsleer. Op de toekomstige regelgeving wordt ook al kort ingegaan.

In deze grondig herwerkte en gewijzigde uitgave wordt de nieuwe regelgeving uitvoerig besproken en worden bij de verschillende onderwerpen de recente ontwikkelingen in de rechtspraak vermeld.

Zo wijzigde o.a. de reglementering inzake de voorlopige invrijheidstelling en het elektronisch toezicht in ruime mate. Ook de tuchtprocedure voor de gedetineerden werd veranderd en enkele controlemaatregelen werden preciezer geregeld. Deze editie bevat nu ook een bijdrage inzake de gezondheidszorg voor gedetineerden en de internering van veroordeelde gedetineerden.

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

About the author (2006)

Yves Van Den Berge is†substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent en †vrijwillig medewerker bij het Instituut voor Strafrecht van de K.U.Leuven.

Voordien was hij werkzaam bij het centraal bestuur van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, en tevens secretaris van de Commissie Basiswetgevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden en secretaris van de Hoge Raad voor penitentiair beleid.

Bibliographic information