Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw: vervattende het merkwaardige in het gesticht en voornamentlyk in de stadt Utrecht, zedert den jare 1402-[1470], en vervolgens voorgevallen, Volume 1

Front Cover
by J.H. Vonk van Lynden, 1750 - Utrecht (Netherlands)
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 142 - Wi Reynalt bi der genaeden Goids Hertoge „ van Gulich ende van Gelre ende Greve van „ Zutphen, doen cont. allen luden, ende beken...
Page 375 - ... ghedaen heeft; moeghen sijs hoers over een draghen dat is goet, moeghen sijs nyet over een draghen, so selmen volghen der meyster partye ende dat sel stade wesen; ende so wie van viven dit weygherde dien selmen houden voer dien ghenen, die deen vrede te brac. 6. Voert tyet de raet vander stat des yemant, dat hi daer mede was mit rade of mit dade daer vrede ghebroken si , so sel...
Page 15 - Wij borghermeysters , scepene ende ghemene raet der stat „van Utrecht maken cont allen luden, dat voor ons quam...
Page 519 - Stadt hunne borgers en ingezetenen geboden heeft, fchuppen, fpaden en ander gereetfchap te maken , om daar mede de graft binnen de Stadt te graven en te maken : en des Donderdags op S.
Page 330 - beklommen , en om dit te vaerdiger te konnen doen , hunne...
Page 522 - Saftleven getekent, en in den jare 1648. gedrukt, en door den Heer van de Water in het begin van het derde deel van het Utrechts Placcaat-boek geplaarit, dat de gravinge dezer nieuwe gracht omtrent den jare 1300.
Page 380 - Gefticht verlaven , foe felmen hem hoif „ goet , in den Stichte liggende , laten volgen , „ dan off wy Hertoghe van Gelre ende onfe lan...
Page 363 - Sticht van Utrecht , en over de Grebbe allen nodigen toevoer zoude mogen bekomen (i).
Page 376 - Ook hebben zy meerder bezetringe geleit op het huis ter Eem, en op het Blokhuis aan die rivier 'humde , dewyl de ballingen te Muiden by een gekomen waren , voornemens zynde om Amersfoort te beklimmen.
Page 521 - Stadtin het jaar 1148. voor de tweedemaal genoegzaam vernield was, gegraven is, om water in de Stadt te hebben ter...

Bibliographic information