Världens bästa plats?: platsmarknadsföring, makt och medborgarskap

Framsida
Nordic Academic Press, 1 jan. 2012 - 127 sidor
 

Innehåll

Förord
7
Varför platsmarknadsföring?
21
Makt och metastyrning
37
Platser gränser och flöden
59
Människor och medborgare
77
Värden och visioner
91
Avslutande reflektioner
113
Om författaren
128
Upphovsrätt

Vanliga ord och fraser

Bibliografisk information