Výchova ke zdraví: 2., aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 18. 1. 2016 - Počet stran: 312
Zdraví člověka je v současném pojetí chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha činiteli a je předpokladem pro aktivní a spokojený život i pro dobrou pracovní výkonnost. Proto je také výchova ke zdraví jednou z priorit základního vzdělávání a promítá se do celého života školy.Kniha kolektivu renomovaných českých autorů zprostředkovává obsahovou stránku výchovy ke zdraví s důrazem na prevenci a přináší aktuální informace týkající se zdraví a zdravého životního stylu. Velký důraz se klade na odpovědnost každého člověka za své zdraví.
Kniha je určena jak vyučujícím daného předmětu, tak studentům pedagogických fakult. Pomůže jim vést žáky v několika základních směrech:
• žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní a jiné zdravotně preventivní návyky
• rozvíjejí dovednost odmítat škodlivé látky
• učí se, jak předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i mimořádných situacích
• rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku, vztazích mezi lidmi
• učí se rozhodovat ve prospěch zdraví a prakticky si osvojovat zdravý životní styl a zásady prevence nejčastějších chronických neinfekčních (tzv. civilizačních) chorob
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Úvod
9
2 Zdraví
10
3 Životní styl
15
6 Úrazy v dětství
265
7 Životní prostředí
276
8 Podpora zdraví ve škole
283
9 Zdraví 21  zdraví pro všechny do 21 století
291
Rejstřík věcný
303
Rejstřík jmenný
312
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje