Věkový rozdíl mezi partnery

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2007 - Počet stran: 123
Otázka netradičního věkového rozdílu je v této na trhu ojedinělé publikaci nahlížena z mnoha různých stran. Osvětluje téma optimálního věkového rozdílu pro vstup do manželství, stáří v partnerské volbě, vlivu věku na soužití partnerů, jaký je rozdíl mezi vztahem se starším partnerem oproti vztahu se starší partnerkou či jak se pohled na věkový rozdíl partnerů měnil v průběhu historie. To vše je popsáno čtenářsky přitažlivým způsobem tak, jak jsme zvyklí z knih psychologa PhDr. Tomáše Nováka. Publikace je doplněna množstvím životních příběhů a rozhovorů z autorovy bohaté poradenské praxe.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

ÚVODEM
11
Z HISTORIE
17
PLODÍ VÌKOVÝ ROZDÍL DAL Í ROZDÍLY?
23
IVOTNÍ ROLE OÈIMA SOCIOBIOLOGIE
33
REALITA VZTAHÙ OÈIMA OSOBNÍCH PØÍBÌHÙ
43
ROZHOVORY NEJEN O VÌKOVÉM ROZDÍLU
51
EROTICKÁ REVIZE EKONOMICKÝCH NÁZORÙ MARXE
77
JAK SOBÌ VÌRNOST LÁSKU A UPØÍMNOST
85
JE LÁSKA ZÁVISLOST?
95
JAK JE ZÍSKAT?
113
PØEÈTÌTE SI
123
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje