Vaderlandsche historie,: vervattende de geschiedenissen der vereenigde nederlanden, zints den aanveng der noord-americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken zamengesteld. Ten vervolge van Wagenaars Vanderlandsche historie, Volume 9

Front Cover
By Johannes Allart., 1811 - Netherlands
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 79 - wel gedraagt, die zich nu fteeds ge„ reed toont tot allerlei heilzaame maat„ regelen, de ftoutfte niet uitgezonderd, „ zalbedillen, en hunne posten onaange„ naam maaken. Ik 2al nimmer myn „ Zegel daar aan hangen; men kan te „ veel reformeeren; men kan te driftig „ te werk gaan; alles moet met gemeen „ overleg gefchieden, naar een welbere
Page 70 - Volk zelve gegrond was; terwyl ook eenige Gilden, ten betoon van aanhoudend genoegen , de noodige Vaandels hadden aangeboden. Doch boven al oordeelde 't zelve geen geringen luister daar uit te ontvangen, dat...
Page 76 - t welk op deezen zin liep. — Daar het gebeurde te Rotterdam een ieder moet overtuigen van de volftrekte noodzaaklykheid eener welgewapende en welgeoefende Burgery, oordeelt de Meente , dat het meer dan tyd wordt , dat het Burger-regiment alhier uit het diep verval waar in het ten dien opzigte geraakt is, herfteld worde, en verzoekt dat Schepenen en Raaden daar toe, ten fpoedigften, de noodige voorzieningen...

Bibliographic information