Vaderlandsche letter-oefeningen

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

Dialogue entre Kessels et la baleine, d'aprs le Figaro du 14 nov 1829

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 472 - Within this awful volume lies The mystery of mysteries. Oh ! happiest they of human race, To whom our God has given grace, To hear, to read, to fear, to pray, To lift the latch, and force' the way ; But better had they ne'er been born, Who read to doubt, or read to scorn.
Page 351 - Meent niet, dat ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde ; ik ben niet gekomen, om vrede te brengen, maar het zwaard.
Page 658 - In n uur tien uur wegs!" Naar evenredigheid Dient de Aardbol uitgeleid: Gij Wachters met uw teleskopen , Zoo ge een Komeet wat digt voorbij ziet loopen , Eilieve, houdt den gast, En brugt er ons aan vast. 1829. HET GASLICHT-MIKROSKOOP. Een schaar boerinnen trok naar 't Gaslicht-Mikroskoop , En keek zich de oogen uit: vrouw Neel stond bij den hoop, Doh van verwondering droeg haar gezigt geen blijken.
Page 714 - ... the rest of his life. Further proofs of the superstitious nature of this people were easily furnished. The belief in the agency of evil spirits is universal, and though disclaimed by the religion of Buddha, they are more frequently worshipped than the latter. Nor will the darker periods of German necromancy and pretended divination be found to exceed, in point of the incredible and the horrible, what is to be observed amongst the Siamese of the present day.
Page 342 - ... en siddren die te kennen, En uur aan uur vervliegt, eer ze aan het schrikbeeld wennen. Toch eischt de hooger nood beleid en zorg te meer: Zij zien den leeftogt na, herzien hem keer op keer; Bepeinzen voor hoe lang, bereeknen voor hoe velen, En stellen vast rantsoen, om daaglijks uit te deelen. De brand wordt afgepast bij luttel tal en maat; De dunne pit gesplitst, eer ze in de lamppijp gaat; De korlen zout geteld en 't zuivel voorgemeten : Zoo wordt hun nood gerekt en 't harde brood gegeten.
Page 336 - Hy-alleen, die van zijn gevoel overmeesterd, zich-zelven onmachtig, dat gevoel in den stijl, de bewoording, de maat, die het zelf tevens ingeeft, en in eens te gelijk vormt en kneedt...
Page 336 - ... barsten, en de geest tot de overspanning der razernij overgaan. Die dit niet geproefd heeft, die weet niet wat de onwederstaanlijke dronkenschap des gevoels is, die men Pozy noemt. Die zich koel en kalm in zijn leuningstoel nederzet om een vers te maken, die zich dat, wat hij zeggen zal, voorstelt, dit in woorden brengt, deze woorden in maat, en het rijm tot de verzen zoekt, laat o mijn vrienden! Laat de weimenende sukkel zijn troostrijke inbeelding, gij zult nooit misleid worden om hem voor...
Page 368 - Fons , Heliconiadum merito celebrande cohorti , Unde tibi latices calidi venaeve meantis Sulphuris , aut vivae (dictu mirabilc) calcis?
Page 495 - BRIEVEN, OVER DE ZOOGENOEMDE VERDEDIGING VAN PRINS MAURITS VAN ORANJE VAN MR. CM VAN DER KEMP TEGEN ADR. STOLKER , DOOR DEN LAATSTGEMELDEN.
Page 250 - Stacsfystema, van de party van Oldenbarneveld en de Groot; ik ben het nooit geweest, en ik ben het thands minder dan ooit: ik vereenig my even weinig met de gronden der toenmalige tegenparty in den Staat; en zoo men my hoort, beide hadden ongelijk in de Staatsbeginfels waar uit zy handelen. Maar...

Bibliographic information