Vaderlandsche letter-oefeningen

Front Cover
1853
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 493 - Het Heilige Land of Mededeelingen uit eene Reis naar het Oosten, gedaan in de jaren 1849 en 1850, in gezelschap van hare Koninklijke Hoogheid , de Prinses Marianne der Nederlanden, door GH van Senden.
Page 72 - Ik beschouw mijn geheel doorgeworsteld leven als een staat van aantrekking van God en terugstoting van mijne zijde, waarin de Genade met het verderf in een eindeloozen strijd is. Die dit leest, bidde voor mij!
Page 12 - De geschiedenis der ontdekkingen van planeten , als een tafereel van het wezen en den toestand der sterrekunde , in de taal van het dagelijksche leven voorgedragen. Amst., JCA Sulpke. 1851. gr. 8».
Page 468 - Ik heb zoo vroeg zoo veel werken van anderen gekend , dat ik niet durf beslissen of ik wel ooit iets oorspronkelijks geleverd heb, en of zelfs hetgeen ik als zoodanig beschouwde niet meer een arbeid van herinnering zij geweest.
Page 437 - Want drie zijn er die getuigen in den hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.
Page 714 - Nieuwe geestelijke bloemhof, of morgen-, avond-, feest- en gelegenheids-overdenkingen, benevens gebeden voor de huiselijke godsdienst, ten dienste van eenvoudige christenen. Naar de vijfde Hoogduitsche uitgave, gewijzigd en vermeerderd door H.
Page 72 - Onmatig ben ik uit den aart, om dat niets mijne behoefte vervult, zelfs voor geen oogenblik, en mijne ziel gi*ne bepaling denken of lijden kan. Hiervan ook mijn haat tegen het: "Virtus in medio consistit.
Page 241 - De betrekking van het verstand tot het uitleggen van den Bijbel, inzonderheid van de schriften des Nieuwen Testameuts.
Page 406 - De wet op de onteigening ten algemeenen nutte van den 28 Augustus 1851, in hare beginselen en strekking toegelicht door mr. JHG Bossevain.
Page 410 - Regtspraak van den Hoogen Raad, van l October 1838 tot l September 1850, gebragt op de artikelen der Staats- en Burgerlijke wetten, besluiten en verordeningen, alles met ophelderingen en geschiedkundige toelichtingen, verwijzingen, enz.-, door Mr.

Bibliographic information