Vaderlandsche letter-oefeningen

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 206 - Die , my buiten wil ontvloteu , 's Drukkers pers in 't daglicht zendt. Wijt aan die ze u mededeelen , Niet aan my, zoo ze eens vervelen! 'k Weet het, alles heeft zijn maat; Maar voor paarden die, aan 't hollen, In hun rennen zuizebollen, Weet de voerman hier geen raad. By het scheemren van zijne oogen Dravende over struik en hegg' , Blijft er niets in zijn vermogen Dan te roepen: "Uit den weg!
Page 623 - Het openbaar onderwijs is een aanhoudend voorwerp van de zorg der regering.
Page 337 - Verhandeling over den zin in welken wij de leer van Jezus Christus en zijne Apostelen, als van God zelven geopenbaard, moeten beschouwen (1827).
Page 539 - Geechiedettt* der vroegere volken die onze aarde bewoond hebben en nog bewoonden bij de geboorte van Jezus Christus.
Page 498 - Geschied- en regtskundig onderzoek, rakende het eigenmagtig en afzonderlijk afdanken van krijgsvolk bij de Staten van Holland, in den jare 1650, met de gevolgen daarvan ; vooral wat betreft de handelingen van de Algemeene Staten en van Prins WILLEM II; uitgegeven naar een gevonden handschrift, en met eene voorreden en eenige andere stukken voorzien en vermeerderd door Mr.
Page 449 - Holland ten opzigte van werkzamen Burgerzin overdenkt, kan men niet nalaten, of meerdere levendigheid bij de Hollanders, of zeer groote gematigdheid bij de Belgen te verlangen. Inderdaad, alle verhouding wordt anders verbroken, en BelgiŽ zou Holland...
Page 411 - Grietman, (de groota man in het district, zoo als ook zijn naam aanduidt) als ware het, in requisitie genomen, om de tafel van eenige versnaperingen te voorzien.
Page 452 - Ы. 318. bijdragen tot de geschiedenis der vurming van eeu' kunstigen oogappel; in het algemeen en tot die voor Nederland in het bijzonder...
Page 412 - De zondag is, bijkans zonder uitzondering, aan de rust en de uitspanning gewijd. De boeren gaan eens of tweemalen ter kerke, en bezoeken daarna hunne bloedverwanten en vrienden. Des avonds komen zij in de herberg bijeen, waar hunne gewone uitspanning bestaat in een spei, dat door hen hnuppelen genoemd wordt. Er is alsdan een kat in een ton besloten, en het spei bestaat daarin om, op een bepaalden afstand, met een' stok naar die ton te gooijen, tot zij breekt, en de kat het ontkomt".
Page 450 - Door de drukpers werkt men op de bevolking, om deze door de vertegenwoordiging op het bestunr te doen werken. Wat heeft men op die wijze reeds gedaan, wat zal men nog op die wijze kunnen doen! De Hollanders deelen geenzins in de beginsels, die thans in het Zuiden voorgestaan worden; integendeel, zij varen menigmaal in algemeene bewoordingen tegen dwaling en kwaadwilligheid uit; en, niettegenstaande die stemming, duldt men dat de wapenen der eonstitutie alleeĽ legen de Hollanders worden gebruikt.

Bibliographic information