Vaderlandsche letteroefeningen, Part 1

Front Cover
p. Ellerman, 1829 - Books
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 544 - Geschied- en regtskundig onderzoek, rakende het eigenmagtig en afzonderlijk afdanken van krijgsvolk bij de Staten van Holland, in den jare 1650, met de gevolgen daarvan ; vooral wat betreft de handelingen van de Algemeene Staten en van Prins...
Page 669 - Het openbaar onderwijs is een aanhoudend voorwerp van de zorg der regering.
Page 230 - Die , my buiten wil ontvloteu , 's Drukkers pers in 't daglicht zendt. Wijt aan die ze u mededeelen , Niet aan my, zoo ze eens vervelen! 'k Weet het, alles heeft zijn maat; Maar voor paarden die, aan 't hollen, In hun rennen zuizebollen, Weet de voerman hier geen raad. By het scheemren van zijne oogen Dravende over struik en hegg' , Blijft er niets in zijn vermogen Dan te roepen: "Uit den weg!
Page 441 - Brieven van John Bowring geschreven op eene reize door Holland, Friesland en Groningen; voorafgegaan door Iets over de Friesche Letterkunde...
Page 585 - Geechiedettt* der vroegere volken die onze aarde bewoond hebben en nog bewoonden bij de geboorte van Jezus Christus.
Page 387 - En in hoeverre kan men,, thans, uit de nadere kennis van den humus eenige landbouwkundige bewerkingen beter verklaren , of , ter verbetering. ,v,an dezelve , nuttige voorfchriften afleiden?
Page 676 - Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedijken en de hervorming derzelve, bijzonder met betrekking tot die der provincie Vriesland, door W.
Page 509 - Brieven van S. aan den Heer Z. over het menigvuldig gebruik, van Franfche Woorden in de Nederduitfche Taal , bijzonder in zwang in de aanzienlijke kringen van /imflerdam en den Haag; gevolgd van een Schrijven aan.
Page 79 - Levensgeschiedenissen van Merkwaardige Zelfmoordenaars. Met eene inleidende verhandeling over de oorzaken van den weerzin in het leven en de middelen tegen denzelven, door HG Tzschirner, Superintendent en Hoogleeraar te Leipzig.
Page 472 - ... 38 Jezus dan wederom in zich zelven zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf ; en het was eene spelonk, en een steen was daarop gelegd. 39 Jezus zeide : Neemt den steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem : Heere ! hij riekt nu al, want hij heeft vier dagen aldaar gelegen.

Bibliographic information