Vaderlandsche letteroefeningen, Part 1

Front Cover
p. Ellerman, 1853 - Books
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 319 - Vi compressa Vestalis cum geminum partum edidisset, seu ita rata seu quia deus auctor culpae honestior erat, Martem incertae stirpis patrem nuncupat.
Page 470 - Ik heb zoo vroeg zoo veel werken van anderen gekend , dat ik niet durf beslissen of ik wel ooit iets oorspronkelijks geleverd heb, en of zelfs hetgeen ik als zoodanig beschouwde niet meer een arbeid van herinnering zy geweest.
Page 12 - De geschiedenis der ontdekkingen van planeten , als een tafereel van het wezen en den toestand der sterrekunde , in de taal van het dagelijksche leven voorgedragen. Amst., JCA Sulpke. 1851. gr. 8».
Page 411 - Luttenberg's chronologische verzameling der wetten en besluiten , betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden , sedert de herstelde orde van zaken in 1813.
Page 495 - Het Heilige Land of mededeelingen uit eene reis naar het Oosten, gedaan in de jaren 1849 en 1850, in gezelschap van Hare Koninklijke Hoogheid, de prinses Marianne der Nederlanden, door GH van Senden.
Page 118 - Overzigt der algemeene Aardkunde of de aarde op eene algemeen bevattelijke wijze geschetst ten opzigte van hare natuurkundige gesteldheid, hare betrekking tot het heelal en hare merkwaardigste verschijnselen. Een Leer- en Leesboek voor alle standen. Naar het Hoogduitsch van Dr. FE. W. HOFFMAXX. Eerste Aflevering. Te Nijmegen, bij DJ Haspels. 1852. Met 86 i» den tekst gedrukte afbeeldingen.
Page 716 - Nieuwe geestelijke bloemhof, of morgen-, avond-, feest- en gelegenheids-overdenkingen, benevens gebeden voor de huiselijke godsdienst, ten dienste van eenvoudige christenen. Naar de vijfde Hoogduitsche uitgave, gewijzigd en vermeerderd door H.
Page 72 - Onmatig ben ik uit den aart, om dat niets mijne behoefte vervult, zelfs voor geen oogenblik, en mijne ziel gi*ne bepaling denken of lijden kan. Hiervan ook mijn haat tegen het: "Virtus in medio consistit.
Page 492 - Wzn. 1850. gr. 8». * /0,20. • in zijn leven, werken en karakter, uit zijne eigene Schriften voorgesteld door den schrijver van »Luthers politiek, enz.
Page 412 - Regtspraak (De) van den Hoogen Raad, van l October 1838 tot l September 1850, gebragt op de Artikelen der Staats- en Biirgerlijke Wetten, Besluiten en Verordeningen, alles met ophelderingen en geschiedkundige toelichtingen, Verwijzingen enz.

Bibliographic information