Vaderlandsche letteroefeningen, Part 2

Front Cover
p. Ellerman, 1871 - Books
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 148 - Missions diplomatiques de Corneille Duplicius de Schepper, dit Scepperus. ambassadeur de Christiern II, de Charles V. de Ferdinand I...
Page 204 - Zij arresteert de reglementen, welke voor de geheele Hervormde Kerk verbindende zijn. Elk reglement, door haar voorloopig aangenomen, wordt gezonden aan de Provinciale Kerkbesturen om er hunne consideratiŽn op in te winnen. Van deze neemt zij kennis en maakt zij naar eigen oordeel gebruik , om daarna het reglement, met de veranderingen er in gemaakt, andermaal aan de Provinciale Kerkbesturen te zenden, die er dan hunne stem over uitbrengen. Wanneer de volstrekte meerderheid dier Kerkbesturen zich...
Page 205 - ... van liefde voor Koning en Vaderland, moeten steeds het hoofddoel zijn van allen, die, in onderscheidene betrekkingen, met het kerkelijk bestuur belast zijn. 12. Geene algemeen verbindende reglementen, of veranderingen in de bestaande, kunnen worden vastgesteld dan door de Synode.
Page 26 - Aan de kerkelijke tucht zijn onderworpen alle lidmaten, en inzonderheid leeraren, ouderlingen, diakenen en andere leden van kerkelijke Besturen, ter zake van onchristelijken wandel, van openbaren strijd met den geest en de beginselen van de belijdenis der Hervormde Kerk, (Art.
Page 171 - Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zoo is al wat hij heeft in vrede. 22 Maar als een daarover komt, die sterker is dan hij, en hem overwint, die neemt zijne geheele wapenrusting, daar hij op vertrouwde, en deelt zijnen roof uit. 23 Wie met mij niet is, die is tegen mij ; en wie met mij niet vergadert, die verstrooit.
Page 405 - Tandaran . . . eene keur van oostersche fabelen uit het Maleisch vertaald door HC Klinkert.
Page 171 - Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.
Page 14 - Nempe nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu, nisi ipse intellectus.
Page 260 - De synoptische verhalen van den doop van Jezus in de Jordaan en van zijne verzoeking in de woestijn.
Page 24 - dat aangezien de Ned. Herv. Kerk, van haren oorsprong af, geen anderen Christelijken doop gekend heeft, dan die op de ook thans nog meest gebruikelijke wijze geschiedt, eene nadere wetsbepaling daaromtrent in onze kerkelijke reglementen voor overbodig mag gehouden worden"; 2į.

Bibliographic information