Vaderlandsche letteroefeningen, Part 1

Front Cover
p. Ellerman, 1811 - Books
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 35 - t gelaat. Hij komt, die Alva; de aarde trilde; De moord vlamt uit zijn...
Page 102 - De kinderen IsraŽls zullen vele dagen blijven zitten, zonder Koning en zonder Vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder Ephod en zonder Teraphim.
Page 4 - Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes ; and some of them ye shall kill and crucify, and some of them shall ye scourge in your selen in uwe synagogen, en zult ze vervolgen van stad tot stad. 35 Opdat op u kome al het regtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed des regtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharia, den zoon van Barachia, welken gij gedood hebt tusschen den tempel en den altaar. 36 Voorwaar zegge ik u, alle deze dingen zullen komen...
Page 69 - Gij zijt schoon Taprobane ! Boven andere eilanden, die den oceaan omgorden, zijt gij schoon ! Wijd beroemd zijt gij in de jaren der vervlogen eeuwen.
Page i - Vaderlandsche letteroefeningen, of tijdschrift van kunsten en wetenschappen, waarin de boeken en schriften, die dagelijks in ons vaderland en elders uitkomen, oordeelkundig tevens en vrijmoedig verhandeld worden; benevens mengelwerk, tot fraaije letteren, kunsten en wetenschappen, betrekkelijk (Amsterdam 1814-1876) [Vreedenberg, C.], Aan de schrijvers van het tijdschrift: De tooneelkijker (Amsterdam 815) Vriend des Vaderlands, De.
Page 34 - Doe zoo den fieren mensch het edelst heil begroeten ; Verniel der driften woÍn, gekluisterd aan uw voeten; Verfcheur den lauwerkrans, van bloed en tranen nat; En wijs den mensch uw fpoor , als 't edelst gloriepad. Gij toch, o hemeltelg! ftaat, hoe ook 't all...
Page 396 - Eerste leerrede gehouden in de nieuwe kerk te Sebaldeburen, benevens eene oudheidkundige verhandeling... Groningen, J.
Page 25 - Lands legers en vloten te verzorgen , te vergelden , en tot heldenmoed aan te fporen; dat onze Natie, over het geheel genomen, veel zuiniger , eerlijker en deugdzamer leefde , dan eenig ander volk in Europa, in vermogen met haar gelijk ftaande. — Waar is het, dat de Nederlanders, van alle eeuwen af, liefhebbers van drinken en vermaken zijn geweest; dat...
Page 28 - ... t welk in het verband de meeste fierlijkheid of kracht heeft, met den heerfchenden toon der rede best overeenkomt , of aan zijne voordragt eene behagelijke verfcheidenheid kan bijzetten. .De rijkdom is, derhalve, niet daarin ge> legen, dat de taal eene menigte van onderfcheidene uitdrukĽ.kingen , ter aanduiding van hetzelfde voorwerp , bezitte...
Page 26 - Nederlanden in een fchpon tooneel van magt en grootheid herfchiep ; de bevolking dermate deed toenemen , dat men uit den oorlog zelfs , tot verbazing der naburen , eene bron van overvloed en zegen zag ontfpringen.

Bibliographic information