Vaderlandsche letteroefeningen, Part 1

Front Cover
p. Ellerman, 1787 - Books
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 16 - Welken zijn de Gronden en Kenmerken van de Analogie? En hoe betaamt het eenen Wijsgeer zich daar van te bedienen bij het onderzoek der Physische en Moreele Waarheden?
Page 259 - Zo dra ik nu de deur geopend zal hebben, licht dan met de kaars na buiten, ten einde wy, voort, den geheelen gang over, en hem zien kunnen, welke my voor den gek wil houden. Wy hielden ons...
Page 68 - Dit gebouw, middelerwijl , door ouderdom dreigende te zullen inftorten; en van geen genoegzaam gebruik konneude wezen, om te mogen opwegen, tegen de kosten van deszelfs herftelling , is het voor eenige Jaaren geheel afgebrooken. Die getrouwe aankleeving der Franekers, aan de Saxifche Regeering, reeds in den aanvang, en ook, daar na, in een tijd, toen het...
Page 68 - Lauwert, bnnne partij toegedaan, daar door de gemeene toevlucht werd der Edellieden van dien aanhang. Ter deezer oorzaake, heeft die Stad ook veel...
Page 505 - ... by weinige van deszelfs belyders ? en welke zyn de, zo openbaare als byzondere, middelen, waar door dit kwaad zonder geweld te gebruiken , kan verbelerd worden ? door Johannes Christ nphorns Schwab, . . . Aan het welke den i4.
Page 259 - Ik zeide, hoewel heel zagt, tot myn vriend ; ei 't is zelfs een vrouwsperfoon ; en deze vriend gaf, door het knikken met zyn hoofd , zyne toeftemming te kennen. Niet lang daarna klopte dit ook aan de deur, en de fcheut •van het flot wapperde insgelyks. De gewaarwording van dit kloppen, en myn geweldig openflaan der deur, volgde oogenb'iklyk.
Page 69 - Fricfche tongval niet konden volgen , zonder genade in 't water wierpen en verdronken: welk rerdrinken , in dien ouden tijd.
Page 200 - De ontdekkende Tyd heeft , over veele Voorvallen, duister in de jaaren toen ze gebeurden, een licht...
Page 82 - Theorie der Aangenaame Aandoeningen, van den heer JLE de Pouilly. Naar den Vyfden Druk uit het Fransch Vertaald, door E. Bekker, Wed. Wolff. In 'sGravenhage, By Isaac van Cleef, MDCCLXXXVL In 8°.
Page 259 - B . . komt houd gy de kaars , wy willen wagten tot dat ģer weer geklopt wordt, als dan zal ik de deur fchtelyk open doen, en dan weete ik, dat de geen , die geklopt heeft, betrapt moet worden, om dat de gang zo naauw is, dat de deur bykans de gantfche breedte des gangs bedaat.

Bibliographic information