Verhandelingen: rakende de natuurlijke en geopenbaarde Godsdienst, Volumes 7-8

Front Cover
De Erven F. Bohn, 1787
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 110 - lief heeft , is uit God geboren , en kent God ; die niet lief „ heeft, heeft God niet gekend; want God is Liefde. Hier „ in is de liefde jegens ons geopenbaard, dat Hy zynen ee,, nigen Zoon gezonden heeft in de Weereld , op dat wy ,, zouden leven door hem.
Page iii - An Essay on the folly of Scepticism, the absurdity of dogmatising on religious subjects, and the proper medium to be observed between these two extremes...
Page 105 - Die daar zegt: Ik ken hem, en zijne geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet; 5 maar zoo wie zijn woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden.
Page 126 - ... neque tam est acris acies in naturis hominum et ingeniis ut res tantas quisquam nisi monstratas possit videre, neque tanta tamen in rebus obscuritas ut eas non penitus acri vir ingenio cernat si modo aspexerit.
Page 99 - HIM that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations. 2 De één gelooft wel, dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. 3 Die daar eet, verachte hem niet, die niet eet ; en die niet eet, oordeele hem niet, die daar eet ; want God heeft hem aangenomen. 4 Wie zijt gij, die eens anders huisknecht oordeelt ? Hij staat, of hij valt zijnen eigenen heer : doch hij zal vastgesteld worden, want God is magtig, hem vast te stellen. 5 De één acht wel den éénen dag boven...
Page 104 - En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de menschen hebben de duisternis liever gehad dan het licht ; want hunne werken waren boos.
Page 106 - Is iemand, besneden zijnde, feroepen, die late zichgeene vooruid aantrekken; is iemand, in de voorhuid zijnde, geroepen, die late zich niet besnijden. 19 De besnijdenis is niets, en de voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden Godsj's alles.
Page 148 - De één acht wel den éénen dag boven den anderen dag ; maar de andere acht alle de dagen gelijk. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. 6 Die den dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere ; en die den dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet den Heere, want hij dankt God ; en die niet eet, die eet den Heere niet, en hij dankt God. 7 Want niemand van ons leeft...
Page 139 - Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uwe paarlen niet voor de zwynen : Op dat zy niet f eeniger tyd dezelve met haar e voeten vertreeden , en zich omkeer ende u verfcheuren.
Page 113 - God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hunne ligchamen onder malkander te onteeren ; 25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, die te prijzen is in eeuwigheid. Amen. 26 Hierom heeft God hen overgegeven tot oneerbare bewegingen ', want ook hunne vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; 27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk...

Bibliographic information