Verhandelingen, Volume 13

Front Cover
A. C. Nix, 1832
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 141 - het helderste daglicht stelt ), vóór of tegen de onderstelling pleit, dat dit nieuwe werelddeel uit Azië bevolkt geworden zij. Hij zegt namelijk : „Tant de rapprochemens inattendus, „ et que n'avaient pas aperçus nos devan„ ciers, auraient pu nous engager à soutenir „ avec une sorte d'assurance l'origine purement ., Asiatique des principales langues Américaines ; -. mais plus attachés à
Page 145 - mij met zekerheid vóór of tegen de gevoelens van andere Schrijvers bekend is geworden , vermits het geen in een behoorlijk verband staande geheel is, maar slechts bloemtjes, bijeen vergaard op de Japansche velden en de kusten der naburige landen. Uit de tot nu toe aangehaalde meeningen der Schrijvers kunnen de volgende resultaten getrokken worden:
Page 142 - 4°. Aucune de ces trois émigrations n'a été „ assez nombreuse pour effacer Ie caractère ori„ ginaire des nations indigènes de
Page 268 - verder behoefde uit te weiden ; dat hij, tijdens zijn verblijf aan de Kaap de Goede Hoop , door bemiddeling van den Engclschen minister den heer CANNING te London bij den Engelschen ambassadeur te 's Gravenhage, in de zaak van Java opheldering had verzocht, maar dat men daarmede nog
Page 237 - De bruidegom geeft eene zekere somme gelds aan zijne bruid, die van haren kant ook eene gifte aan den bruidegom doet. Bij het aangaan van het huwelijk worden getuigen geroepen, welke daarvoor eene zekere betaling genieten. De bruid en bruidegom
Page 67 - wel wachten , met uit een enkel symtoma, al is het ook van het meeste belang, eene prognosis te willen opmaken. Een van de eerste en voornaamste verschijnselen, waarop men eenige hoop tot herstel van den lijder mag gronden, is het voller worden van den pols. Het komt er weinig op aan, of dezelve sneller of
Page 113 - aldaar onregelmatig invielen, dat of op ongewone tijden zware regenvlagen, dan wel even zoo onregelmatig aanhoudende droogte en buitengewone hitte plaats hadden, en dat alsdan de Cholera zich algemeen ontwikkelde. Vooral schijnt deze ziekte onder de troupen, die te velde stonden, en onophoudelijk aan de buitenlucht blootgesteld waren , gewoed te hebben, blijkens de bewijzen daarvan
Page 194 - (70). Tot den God, die zijn huis en hof beschermt, rigt de Aino dagelijks zijne gebeden. « Wij danken" zegt hij» dat KAMOI , die op deze hofstede «gebleven is, goed voor ons heeft gewaakt; »wij roepen hem herhaaldelijk aan, en bidden » dat KAMOI gedurig voor ons blijve zorgen. " Pa(69) Fucus Saccharinus, een aanzienlijk handelsartikel van Jezo
Page 112 - beschrijft in zijn werk de Medicina Indorum reeds deze ziekte, zonder aan dezelve nogtans de tegenwoordig algemeen aangenomene benaming te geven. Bij mijne komst te Makassar in 1822 verhaalden mij de Inlanders, dat vóór 4o jaren eene dusdanige ziekte aldaar geheerscht, en volgens overlevering vóór meer dan honderd jaren reeds groote verwoestingen aangerigt had. Door
Page 55 - herkende oorzaak der ziekte door eene op deze kennis gegronde geneeswijze te toetsen. Wat nu de ziekteverschijnselen aangaat, zoo toont het plotselings ontstaan der ziekte, de spoedige verbreiding derzelve over den geheelen organismus, de diepe uitputting van alle levenskrachten, de pols, en het uiterlijk voorkomen, de koude te zamen getrokken huid, de onrust en angst

Bibliographic information