Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der Proefondervinkelijke Wijsbegeerte te Rotterdam, Volumes 8-10

Front Cover
1787 - Science
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page xxxv - t welk dezelfde zinfpreuk tot Opfchrift heeft , en waar in der...
Page viii - Scheikundige gronden aan te toonen ' , het onderfcheid tusfchen de beste en minst , vrugtbaare foorten van Kleigronden , vooral van „ ons Vaderland, en, ingevolge daar van, zeke,', re regels en middelen ter verbeteringe van de ,, laatstgemelde vast te flellen?
Page xxii - er geen openbaar gebruik van maaken , voor dat het Genootfchap dezelve zal hebben uitgegeven : welke laatfte mede zal plaats hebben omtrent alle andere Verhandelingen, Ontdekkingen, Proeven en Waarnemingen, die men het zelve heeft ter hand gefteld, en welke het' zelve,, van wien zy ook aangebooden worden , altoos met ge.
Page xxxiii - Ducaaten , aan hem , die de fterkfte beweegmiddelen „ zal voordraagen , om het zelve by ons in gebruik te „ brengen en algemeen te maaken , benevens de klaarde ,, en overtuigendfte wederlegging van de bedenkingen en „ redenen , welke de navolging van dat Voorbeeld van an„ dere Landen tot hiertoe verhinderen.
Page 66 - Op wat wijze werkt zij tot dat einde? En welke is de beste manier om er zich met dat oogmerk van te bedienen?
Page xi - Welke zijn de bekwaamste middelen en werktuigen, om in de Rivier de nieuwe Maas, den verderen aanwas der Plaaten, even boven en beneden Rotterdam, op eene min kostbaare wijze te voorkomen, dezelve te doen verminderen, en, zo ver mogelijk is, weg te neemen ? P 38.
Page xxxiii - Ingezetenen; -daar men reden heeft om te wanhoopen, dat 'er immer een vermogend tegengift tegen de Smetstoffe van die Veeziekte zal gevonden worden, hoe groot eene belooning men ook op de uitvinding daar van zetten mag; - en daar het...
Page xxxi - Ducaaten aan hem, die uit de gronden der Gezichtkunde, inzonderheid uit den aart en...
Page xxi - Landmeeter te Rotterdam. JEC VAN SCHINNE. CORNELIS LANS. Het Genootfchap zal, om het één of de twee Jaaren , naar goedvinden , eencn Prijs uitdeelen aan hem, die, volgens deszelfs oordcel, geduurende dien tijd, de auttigfte ontdekking of uitvinding in...
Page xix - Welke zijn de bskwaamfte middelen en werktuigen om in de Rivier de nieuwe Maas den verderen aanwas der Plaaten , even boven en beneden Rotterdam , op eene min kostbaare wijze te voorkomen , dezelve te doen verminderen, en, zoo ver mogelijk is, wegteneemen?

Bibliographic information