Verzameling van XXIV origineele charters, privilegien en keuren van de provincie van Vlaenderen, van de XIII, XIV, XV en XVIe eeuw, zoo in de archieven van het Land van Waes, als ter griffie van d'Heeren Schepenen, en in de archieven der stad Gend berustende, door 't bevel en op kost van de staeten der zelve provincie gedrukt in de jaeren 1787 en 1788

Voorkant
by Bernard Poelman
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Bibliografische gegevens