Victory-liedt, Over de onverwachte verlossinghe der seven ghevanghene Remonstrantsche Predicanten van 't Huys te Loevesteyn, vande welcke eenige drie, eenige seven, eenige negen en by de thien Jaren geseten hebben, ende door Godes hulpe tot blijtschap van veel duysent vrome luyden, tusschen den 19. ende 20. Julij, 1631. wonderbaerlijck verlost zijn

Front Cover
1631 - 1 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information