Vidžňána: zmizení pocitu bytí

Přední strana obálky
dybbuk, 12. 1. 2019 - Počet stran: 456
„Tento svět nemá žádného stvořitele a není tu rovněž nikdo, kdo by svět zachovával či ničil. To vše je jen spontánní dění. Když poznáte skutečný význam představy „já jsem“, budete se dívat na tento svět jako na hru. Přestože je svět tak rozsáhlý, není v něm ani špetka pravdy. Ve skutečnosti se nikdy nic nestalo. Vaše mysl vám ukazuje věci, jaké si přejete. Samo vaše vědomí přijímá různé formy a vy spatřujete vize, které chcete. Kvůli tělesnému ztotožnění budou vaše představy víc a víc narůstat. Pokud se spřátelíte s „já jsem“, ukáže vám Pravdu. Tajemství vědomí je poznáno, když vědomí sebe sama zmizí a vy jste v bezejmenném stavu známém jako Vidžňána. Pokud rádi přebýváte v tomto stavu, postupem času si uvědomíte, že jste nikdy žádný svět neviděli. Takže o nějakém konání nelze vůbec mluvit.“
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Nejste domem ve kterém žijete
205
Jen si pamatujte že tělo není vaše forma 212 Vzdání se majetku není odpoutaností 214 To nesnesitelné vás činí nešťastnými 218 Vzpomenout si můžet...
221
Je toto tělo věrohodné?
227
Zrození a smrt jsou falešné
234
To že nevěříte v Boha nezmění fakta
241
Vy jste Átman ale dosud nerealizované
247
Chycen ve víru těla a mysli
253
Džňánin se nikdy nenarodil
260
Mája se odevzdá jedině Svému Znalci 304 Átman má svá vlastní pravidla
307
Všechno se nachází v otvoru Brahman 314 Džňánin zná původ vědomí
317
Prahněte po Átman a opusťte svou mysl
323
Nirguna může být také aktivní
329
Tělo je hlavním důvodem veškeré činnosti
336
pak problém zrození a smrti skončí
342
Tělo patří lidské bytosti nikoli Átman 349 Mysl přináší více bolesti než radosti 351 Bez tělesné formy tu není ego
354
sobě vnitřní víru ve svou nesmrtelnost 360 Může slunce spatřit temnotu?
362

Život je bezvýznamný a bezúčelný
266
Poznání je rodičem nevědomosti
272
Pouze bezčasé může použít vivéku na čas
279
Vědomí hledajícího je chodidly Gurua
286
Poznejte že Átman není pránou
293
Co je embryo?
300
Zrození znamená dění stavů bdění a spánku
370
Naše mysl prosazuje naši existenci
379
Co znamená slovo Džňánin?
386
Jaký je rozdíl mezi Íšvarou a Brahman? 391 Staňte se beztělesnými a realizujte Já
395
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

O autorovi (2019)

„Tento svět nemá žádného stvořitele a není tu rovněž nikdo, kdo by svět zachovával či ničil. To vše je jen spontánní dění. Když poznáte skutečný význam představy „já jsem“, budete se dívat na tento svět jako na hru. Přestože je svět tak rozsáhlý, není v něm ani špetka pravdy. Ve skutečnosti se nikdy nic nestalo. Vaše mysl vám ukazuje věci, jaké si přejete. Samo vaše vědomí přijímá různé formy a vy spatřujete vize, které chcete. Kvůli tělesnému ztotožnění budou vaše představy víc a víc narůstat. Pokud se spřátelíte s „já jsem“, ukáže vám Pravdu. Tajemství vědomí je poznáno, když vědomí sebe sama zmizí a vy jste v bezejmenném stavu známém jako Vidžňána. Pokud rádi přebýváte v tomto stavu, postupem času si uvědomíte, že jste nikdy žádný svět neviděli. Takže o nějakém konání nelze vůbec mluvit.“

Bibliografické údaje