Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony: krok za krokem

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2013 - Počet stran: 246
Personalista a manažer se ve své každodenní praxi velmi často zabývá tvorbou vnitrofiremních závazných předpisů, které upravují vztah zaměstnanec - zaměstnavatel. V praxi však stále vnikají mnohá pochybení, zbytečné spory a v důsledku toho i žaloby. Nechte se přehledně provézt touto problematikou, pochopíte provázanost zákoníku práce s běžnou personální a řídící praxí. Publikace se snaží objektivně reagovat na běžnou firemní praxi. Aplikuje zákonná ustanovení pracovního práva na praktických ukázkách a také pomocí široké škály vzorových formulářů a dokumentů, které jsou ihned k použití na přiloženém CD. Účelem publikace však není poskytnout čtenáři plnou citaci zákona s komentářem. Její předností je především maximální provázanost s bohatou manažerskou, právní a lektorskou praxí autorek a se zkušenostmi při uplatnění těchto poznatků v rámci tvorby pracovněprávních dokumentů zaměstnavatele.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Zkratky
11
Úvodem
13
I Individuální vztahy
15
2 Jednání jménem právnické osoby a zastoupení v pracovněprávních vztazích
21
3 Úkony před vznikem pracovního poměru
26
4 Vznik pracovního poměru
55
5 Úkony během pracovního poměru
66
6 Změny pracovního poměru
102
9 Skončení pracovního poměru
121
10 Listiny a úkony související se skončením pracovního poměru
141
11 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
144
II Vnitřní předpisy
149
2 Organizační řád a organizační schéma podpisové vzory spisový řád
154
3 Pracovní řád
178
4 Mzdový předpis bonusy
219
5 Kontrola zaměstnanců a ochrana osobních údajů
243

7 Agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli
105
8 Problémové situace a jejich řešení
109
Použitá literatura
246
Autorská práva

Bibliografické údaje