Vulvovaginální dyskomfort a poruchy poševního prostředí

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2013 - Počet stran: 359
Praktická publikace postgraduálního charakteru se snaží o racionální zpřístupnění této problematiky, součástí monografie je i část věnující se mikrobiologické propedeutice a zvláště pak praktickému využití mikroskopie v diferenciální diagnostice. Autoři se snaží poukázat i na nedořešené otázky, které se týkají chronických stavů. Formou přehledových kapitol, ale i prezentací vlastních výsledků se k této hraniční problematice vyjadřuje kromě gynekologů také mikrobiolog-mykolog, imunolog, dermatolog, urolog a psychiatr.Kniha je určena gynekologům, praktickým lékařům, dermatovenerologům, ale i dalším lékařům ze souvisejících oborů, jako je mikrobiologie, imunologie, urologie a psychiatrie.
 

Obsah

Kolektiv autorů
13
1 Úvod
15
2 Anatomické a histologické poznámky ontogenetické aspekty vulvovaginální oblasti
17
3 Vaginální mikrobiom interakce mikroorganizmů a hostitele biologie a patogenita hlavních mikroorganizmů
31
4 Imunologie pochvy
71
5 Poševní prostředí a gravidita
83
6 Rozdělení vulvovaginálního dyskomfortu možnosti diagnostiky v ambulanci
93
7 Mikrobiologické diagnostické metody
113
14 Vulvovaginální dyskomfort virového původu
215
15 Vulvovaginální atrofie atrofická vaginitida postradiační vulvovaginitida
221
16 Vulvodynie
231
17 Vulvovaginitida v dětském věku a u dospívajících
241
18 Pohled dermatovenerologa
253
19 Vulvovaginální dyskomfort a vývodné cesty močové
271
20 Vulvovaginální dyskomfort a psychosomatika
277
21 Současné názory na sexuální přenos vulvovaginitidy
283

8 Bakteriální vaginóza
143
9 Vulvovaginální kandidóza
155
10 Rekurentní vulvovaginální kandidóza na začátku 3 tisíciletí
177
11 Aerobní vaginitida
197
12 Trichomonóza
203
13 Poševní laktobacilóza
211
22 Antiinfekční a antimykotická léčba
289
23 Biologická léčba rekurentního vulvovaginálního dyskomfortu
319
24 Vulvovaginální dyskomfort a hormonální léčba
327
Appendix  materia medica
333
Rejstřík
347
Autorská práva

Bibliografické údaje