Werken der Bataafsche maatschappij van taal-en dichtkunde, Volume 4

Front Cover
J. Allart, 1809 - Dutch philology
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 197 - t woeden van den wind aanschouwt. Dan wordt een dwaas op uwen stoel verheeven. 't Geweld verwoest uw erf; de laster verft uw kleed; Geen vriend durft zich naar 't huis begeven, Daar 't bleek gebrek den vloer betreed. Wat is de mensch, hoe magtig, hoe vermetel?
Page 217 - t Vaderland , op Kust of Vloot ! Maar 'k wensch het einde van myn dagen Veel eer, als dat myn oogen zagen Dat voor gevaar, de Lange beefd; Dat ik verwyt zou moeten hooren, Dat laffe rust hem kon bekooren, Als 't Vaderland hem nodig heeft...
Page 294 - t dartel wicht, de looze Min, Het kraamvertrek al lagchende in. Het knaapje schaterde overlaid: ,,Veel heils met deze jonge spruit! ,,Hij zal, zoo ik mij niet bedrieg," Dit zeggend keek hij in de wieg, ,,Hij zal nog aan mijn moeders kroon ,,Een parel zijn van 't eerste schoon. ,,Me dunkt dat op zijn kleen gelaat ,,Alreeds een trek der liefde staat!
Page 291 - Een heir van helsche geesten waarde, 't Gevogelt liet een naar gekras, Door 't aaklig woud, tot driemaal hooren. De zee werd woedend, klotste en sloeg, 8 Vervolg der Vaderlandsche Gezangen van Zelandus, p.
Page 195 - Verdoven kennis, ijver, lust. Nu ziet ge eerst klaar de broosheid aller dingen, Hoe min het wuft geluk naar breidel hoort en toom, En hoe de staat der stervelingen Gelijk is aan een vluggen droom. Terwijl de vreugde u bloemen schijnt te geven, Ach, zieldoorgrievend nieuws! ontrukt u 't lot een vrind Een vrouw, beminder dan het leven, Of 't waardste pand, het liefste kind.
Page 193 - Hoe flauwe vreugd, hoe bittre plagen, Hoe min vermaak, hoe veel geween! O, dierbaar perk van drie tot zeven jaren, Als ieder voorwerp 't oog bekoort, het harte streelt; Och, of ze zonder einde waren, Als alles lacht, als alles speelt! Beminlijk kind, speel, nuttig u deez...
Page 216 - Dat jaarlyks uwe nyv're zorgen, U, maanden lang, voor 't oog verborgen Van uwe vrouw en huisgezin; Maar welke vreugd', in najaars tyden, Als Vader...
Page 138 - t, in een' drom. Van 's hemels hoogen transs'. En streek, met penne en veder, By Grietjes wiegje neder.
Page 384 - De ondervinding van alle tijden en van alle volken schijnt te leeren, dat de Dichtkunde, of liever de dichterlijke genie, bij geene natie langer dan gedurende zeker bepaald tijdperk in eenen hoogen graad gebloeid heeft, en wel meest in dat tijdperk toen de natie uit eenen natuurlijken of toevalligen staat van ruwheid tot eenen meer beschaafden overgegaan, doch echter nog niet tot het toppunt van cultuur en luxe geklommen was; en het is niet moeijelijk eene aannemelijke reden van dit verschijnsel...
Page 294 - ... t eerste schoon. ,,Me dunkt dat op zijn kleen gelaat ,,Alreeds een trek der liefde staat!" Men zegt, als of ik 't laatste woord Reeds met bewustheid had gehoord, Dat ik met eenen lieven lach Naar 't vrolijk minnegodje zag, ,,Zie!

Bibliographic information