Woordenboek der Nederlandsche taal, Volume 2, Part 2

Front Cover
M. Nijhoff, 1903 - Dutch language
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Popular passages

Page 76 - Landsvrouwe in 1898 de regeering aanvaardde over het Koninkrijk der Nederlanden, omvattend, volgens de grondwet van 1887, ,,het grondgebied in Europa, benevens de koloniŽn en bezittingen in andere werelddeelen".
Page 27 - Versch. bl. i 97 en v. Slach hebben (Een). Elliptische uitdrukking voor : een slag van den molen (malie-molen) weg hebben, di half dwaas of mal zijn. Roemer, seydse lest, wil gy my ouer jou wijf trouwen?
Page 31 - Met den eed staat gelijk de belofte of bevestiging die krachtens de wet voor den eed in de plaats treedt.
Page xxxiv - PoŽzy spreeckende schildery is: want de Schilder beelt zijne gedachten met streken en verwen, de Dichter zijne bespiegelingen met woorden uit, en hare muzijk zweeft, met hooge middelbare en lage, droeve en blijde, statige en dertele klancken, op de pennen des Dichters, en volght scherp met hare galmen zijnen geest en vernuftige vonden, de ziel der zangkunste.
Page 27 - ... die hetgeen te betalen is en den post der begrooting, waaruit de betaling moet geschieden, vermelden en door den voorzittenden poldermeester en den seeretaris geteekend zijn.
Page xix - Gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren wordt opgelegd : 1į. indien het feit wordt gepleegd hetzij gedurende den voor den nachtrust bestemden tijd in eene woning of op een besloten erf waarop eene woning staat ; hetzij op den openbaren weg ; hetzij in een spoortrein die in beweging is ; 2į.
Page ii - Enge1 5 landt vervoeght, omze te gelde te maaken, 't welk met gevaar vermengt, en op geen bot te bestellen was.
Page 75 - De kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan zijne Majesteit Willem Frederik, Prins van Oranje-Nassau '), om door hem en zijne wettige nakomelingen te worden bezeten erfelijk, overeenkomsligde navolgende bepalingen4 Art.
Page 90 - Hij moet die goederen als een goed huisvader beheeren , en is voor alle verzuim in dat beheer verantwoordelijk. Hij vermag hare onroerende goederen , zonder hare medewerking, niet te vervreemden of te bezwaren.
Page ii - ... 349. In de zijdlinie worden de graden berekend door het getal der geboorten, eerst tusschen den eenen bloedverwant en den naasten gemeenen stamvader, en vervolgens tusschen dezen en den anderen bloedverwant; zoo bestaan twee broeders elkander in den tweeden graad , ooms en neven in den derden , volle neven in den vierden, en zoo vervolgens.

Bibliographic information