Xaverii Wulfen De plumbo spatoso Carinthiaco: ex Germanico idiomate in Latinum

Front Cover
Apud Josephum Vincentium Degen, 1791 - Lead compounds - 108 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents


Popular passages

Page 29 - ... horizontaliter incumbentes, dodecaëdrae, hyodontis, feu dentium apri formam referentes, ex pyramidibus binis, hexagonis, bafibus absque intermedio prifmate coalitis , compofitae, quarum triangula lateralia , cum aequiangula minime fint, fed fcalena, etiam magnitudine differant, necefle eft.
Page 37 - Earum aliquae lateri infiftunt, et hae quidem integrae funt; quae contra integrae non funt, aut rhombi diagonalem pro bafi habent , aut parallelam diagonali, quamvis fupra, aut infra lineam, et fie aut triangulum aequicrurum, aut pen tar gonum inaequilaterum conflituunt.
Page 53 - Duplícato -pyramidata octaé'dra, aluminaris iíla forma, ex planis trigonis aequalibus octo, fexque angulis folidis, aut fi mavis, ex pyramidibus binis, quadrangulis, bafibus coalitis compofita. Nitor, diaphaneitasque priorum varietatum. Color dilute ftramineus, five fulphureus. Atque...
Page 46 - PoíTideo vero et aliud quocíue fpecimen anthracmo-nigrum, cryftallos in eo quasdam atras, ex flavo magis magisque nigrcfcentes alias, alias etiam quam fimillimas ochrae martis flavae, ex parte corrofas confpicio: ut adeo non perperam me concludere credam pofle, П.
Page 102 - '.••• • . ,',,... ' .. i.'í ; -v .... •_!'••' \ •> i. . iVlaxime rara hace atque a congeneriba* aliis longe diverfiíTima plumbi fpatofi varietas, videtur non tam in terrae vifceribus nata , quam potius nuper admodum in telluris fuperficie, fub jove, ut dicimus, aperto, progenita fuifle.
Page 5 - Vochinenfes Alpes in Carinthiam translatas invenio ; re autem vera nullae unquam Villaci five plumbi , five alterius metalli exftiterunt fodinae; et Neophorulum ñeque, aс Vochinenfis d iUriel us ad Camiolam plane pertinent etc.
Page 9 - Ac primum metallici quidem in ea plerumque nihil ufpiam aíTecuturum te oculo, fed ne vel conjectura fperes ; five colorem, five duritiem, nitorem, aut denfitatem perpendas animo, terram aut lapidem certe, non metallum te videre...
Page 62 - ... arearum in angulos folidos concurrentium figura praeditae funt, jüngere etiam vifum eft fpecimen e pluribus unum, in quo...
Page 8 - Atque hanc demum, diverfas eorundem ad fpeciem locutiones conciliandi , et benigne interpretando rationem , moribus meis apprime conformem , tanto lubentius declaratam ifthic volui , ne a quoquam in fufpicionem vocer, fugillare me...
Page 15 - ... nifi quidem addito fimul nitro , cujus demum detonatione, ubicunque vel tantilla plumbi particella reperitur, protinus illam excuti necefle eft.

Bibliographic information