YY/T 0842-2011: Translated English of Chinese Standard. (YYT 0842-2011, YY/T0842-2011, YYT0842-2011): Medical endoscopes - Endoscope accessories - Sheaths

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 30 thg 4, 2016 - 10 trang
This Standard specifies the requirements and test methods of sheaths. This Standard applies to sheaths for the insertion of medical endoscopes.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

Foreword
3
Scope
4
Requirements
5
Test methods
8
Inspection rules
10

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2016)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục