Základy lékařské fyziologie

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2009 - Počet stran: 320
Zcela moderně pojatá celobarevná učebnice fyziologie, která pro snadnější pochopení a zapamatování učiva obsahuje téměř 100 převážně barevných obrázků a 110 schémat a tabulek. Množství informací a jejich kvalitní zpracování činí z knihy základní učebnici zejména pro magisterský studijní obor zubní lékařství, všeobecné lékařství a pro bakalářské studijní programy ošetřovatelství, ergoterapie, fyzioterapie, zdravotnická technika a adiktologie.
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje