Zadaci SKJ u daljoj izgradnji samoupravnih društvenoekonomskih odnosa

Front Cover
Savez komunista Jugoslavije
"Komunist,", 1968 - Business & Economics - 154 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

ЦУСШГЈО 121АСАРЈЈЕ ЕОУАКОА КАНОЕ1ЛА
5
Р1ап1гапје
7
ОрбЧа осепа ЈгиЛуепо гагуНка
13

16 other sections not shown

Other editions - View all

Common terms and phrases

1ако 1акуе 1гећа аа 1гећа с1а 1гећа с1а зе 1гтеЗи 1оте аа зе агиз1уепе аоћо1ка га гааа гаапе гаатћ гаг гагугјаИ гагугјапје гагуНка гагуоја гајеатса гајес!тса гас гас!а гас!тћ 1јисН гас1 гас1а гас1и гас1пе гас1тћ гаћ1еуа ггећа герићНка екопотзке еНказпозИ еНказтје з1з1ета зато затоиргау1јапја затоиргаупо згеаз1ауа згес1з1ауа згесМауа зи зНбпо зпаа зпае зу1т зуе зуоје зуШ и1аапја иг из1оу1та из1оуа изтегауапја иргау1јапја Ит Ита кгог кој1 кој1та Нбтћ оа оапоза оапозпо огапа огат огатгасгја оз1уагији оз1уапуапје озпоу1 озпоуата оку1ги окуНи оМазИ опе ос ос!поза ос1позпо оћ1азИ оћНка оћНке оуе оуо оуШ пабт пазе пе пје пјШоуо ра ргауа ргауси рге зуеа ргеаигеса ргета рго рго1гуос!пје ргосез ргоћ1ета ри1ет ро ро1гећа ро1гећпо ро1Шке роз1оуапја роз1оупе розећпо ројауе ројесНтћ рп рпугеае рпугес!е рпугесН с!гиз1уепо с1а зе с1ооуагапја с1оћо1ка сепа сНиШ сНиз1уепо сНиз1уепо-ро1ШбкШ т1егеза тега тегата теге тје тои тоиспозИ тога тогаји тоге тћ ћ1 зе ћапака ћапке ћПо ћШ у1бе у1зе уес

Bibliographic information