Zakon o postupku u slučajevih smetana posjeda od 8. svibnja 1890. (Sbornika br. 44) i provedbena naredba od 13. kolovoza 1890. br. 10039: sa kratkimi tumačenji, obrazci i rješitbami vrh. suda u Beču za odvjetnike i sudce : uz Uvod, sadržavajući popularno tumačenje nauke o smetanju posjeda i o uporabi postupka u slučajevih smetana posjeda

Front Cover
L. Hartman (Kugli i Deutsch), 1891 - 104 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 70 - ... proti tomu. Od kolike će važnosti biti pri prosudjivanju toga slučaja, ako stranka nezadovolji nalogu tj nepodnese izprave, za koju je priznavala, da je u nje, ili ako inače izlazi na vidjelo, da se je izprava navlaš uklonila ili izkvarila tako, da nije za porabu i da li se navlastito u ovih slučajevih kao dokazano smatrati ima, što dokazivalac veli i navodi o sadržaju izprave. ostavlja se sudcu, da pomno uvaživ svekolike okolnosti odluči po razboru svojem. . 36. Ako se koja izprava,...
Page 72 - ... dužnost tajne, koja mu je po zvanju njegovu naložena, već ako nije od toga odriešen. 40. Svjedoci, koji su poradi kriva svjedočanstva, ili poradi krive prisege bili odsudjeni, ili koji, kada se preslušavaju, nisu još prevalili četrnaeste godine života, neće se moći zapriseći. Takovi svjedoci, kao i oni, glede kojih se obje stranke odriču zaprisege njihove, imadu se preslušati nezapriseženi. 41. Svjedok zaprisegnut će se nakon preslušanja. 42. Sudac može prije, nego...
Page 72 - Pri praslušavanju imat će sudac ureda radi ili po predlogu stranaka (. 29.) dati svjedokom shodna pitanja o onih činih, glede kojih se pribaviti imade dokaz njihovimi kazivanji. Ako se radi o tom, da svjedoka presluša zamoljen sudac, naznačit će se u zamolnom pismu oni čini, o kojih će se svjedok imat očitovati pod prisegom ili bez prisege. Sudac, od kojega je poteklo pismo zamolno, moći će i pošto mu stigne nezapriseženo kazivanje svjedokovo narediti, da se svjedok naknadno zaprisegne.
Page 57 - ... iu drugih slučajevih, kada je hitna pogibelj protupravne oštete, ima se odmah pri riešitbi tužbe naložiti tuženiku ili bezuvjetno ili uz danu sigurnost, da se do izlazka stvari pod kazan primjerene globe ili zatvora čuva svakoga čina te vrsti, ili svake preinake u predmetu parbenom. . 12. I tečajem razprave, već započete, ali još nedovršene, mogu se zaiskati privremene odredbe, a sudac ima ih učiniti, ako je to potrebno, da se preprieči nasilje ili da se odvrati nenaknadiva šteta...
Page 84 - ... 3. što ju je izrekao sudac, koji nije vodio svekolike razprave (. 56.) ili koji je po postojećih zakonih držan bio neprimati se sudovanja u dotičnoj parnici (. 52., 53. car. pat. od 3. svibnja 1853.); 4. što se je nepravedno izključila bila javnost; 5. što se je razpravljalo s osobom, koja po zakonu nije za to bila sposobna ili nije bila vlastna ; 6.
Page 69 - Dokaz posredni. . 31. Učin koj moći će se dokazati i posredno, ako se tj navedu takove okolnosti, iz kojih će valjano sudeć i izvideć, izići na vidjelo istina onoga učina, koj se dokazuje. Stvari obće poznate.
Page 77 - Nego ako u svrhu, da se izreći može odluka, potrebna bude takova popuna, bit će vlastan narediti neka se opet započme razprava. 52. Razprava imat će se do proglasa, da se zaglavljuje, smatrati kao cielost; sve, što do toga časa bude navedeno, vriedit će kao navedeno za doba. Pri izricanju odluke uvažit će se samo ono, što je bilo u razpravi. 53. Ako započete razprave s nestašice vremena nebude moguće svršiti u jedan dan, ima se ista sutradan, te sve dotle neprekidno nastaviti,...
Page 63 - Preinačiti tužbu, imenito povećati zahtjev tužbe, ako se tim neizključuje nadležnost suda i uporaba postupka maličnoga, slobodno će biti s privolom tuženikovom. A da tuženik na to privoljuje, slutit će se odtuda, ako se neprigovarajuć preinaki upusti u razpravljanje tužbe preinačene. Nego ako protivnik i prigovori, moći će sudac dopustiti takove preinake, ako se nije bojati, da će se preinakom razprava znatno otegnuti. Ovaj zaključak obznanit će se strankam. Preinačen zahtjev...
Page 69 - Dokaz izpravami. 33. Zakonitih onih ustanovah, kojimi se izpravi kojoj daje moć dokaza podpuna, imat će se sudac držati iu postupku ovom. Nego da li se i na koliko dokazna ova moć ukida sbiljskimi proti njoj navedenimi okolnostmi ili navedenim protudokazom ostavlja se sudcu, da to odluči po slobodnom svojem osvjedočenju. 34. Izprave, na koje se poziva stranka, da njimi dokaže prokaze svoje, predložit se imadu sudcu. Sudac će predložene izprave pokazati protivnoj stranki, i pozvati...
Page 66 - ... dokazati, da imade pravo stranku zastupati, imat će se smatrati kao istinito sve, što protivnik stvarna navede i prokaže o predmetu tužbe i što nije oprovrgnuto dokaznimi sredstvi, koja su sudu predložena, i na tom temelju riešiti stvar odlukom. Sastavke pismene, što ih je poslala nedošavša stranka, neće sud uvažiti.

Bibliographic information