Zdravotně-kompenzační cvičení

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 29. 1. 2016 - Počet stran: 112
Zdravotně-kompenzační neboli zdravotně-vyrovnávací cvičení definujeme jako soubor cviků, kterými se zaměřujeme na jednotlivé oblasti pohybového systému (klouby, vazy, šlachy, svaly), a tím cíleně působíme na zlepšení zdravotního stavu jedince, především na stav pohybového systému. Zdravotně-kompenzační cvičení má nezastupitelnou úlohu v primární i sekundární prevenci funkčních poruch pohybového systému, proto je zařazujeme u všech věkových kategorií. Cílem knihy je vytvořit představu o tvorbě zdravotně-kompenzačních programů týkajících se konkrétních zdravotních oslabení pohybového systému. Jednotlivé segmenty a oblasti pohybového systému spolu funkčně souvisejí, přesto uvádíme konkrétní oblasti páteře a kloubů samostatně. Kniha navzájem propojuje dvě hlavní části – část teoretickou a část praktickou, ve které najdete příklady jednotlivých cviků (od nejjednodušších až po středně a velmi obtížné) použitelných i pro tvorbu individuálních pohybových programů. Zařazenímzdravotně-kompenzačního cvičení vytvoříme základní předpoklad nejen k dosažení vyšší výkonnosti ve škole, v práci, ve sportu, ale také přispějeme ke zdravému životnímu stylu.
K vysoké didaktické hodnotě a praktičnosti publikace přispívá 127 instruktivních kreseb.
Kniha je určena odborné veřejnosti. Cílem je uvést do problematiky nejen trenéry, cvičitele ve fitness centrech, učitele tělesné a zdravotní tělesné výchovy, ale i sportovce. Je vhodná jako výukový materiál pro oblast škol a center zaměřených na vzdělávání zdravotnické i pedagogické populace. Pro oblast fyzioterapie je text informativní.
Autorky mají s tematikou bohaté zkušenosti, které uplatňují nejen na FTVS, ale i na dalších vysokoškolských pracovištích.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Seznam použitých zkratek
7
Úvod
9
1 Zdravotněkompenzační cvičení
11
2 Funkční porucha pohybového systému
17
3 Držení těla a svalová rovnováha
19
4 Dělení zdravotněkompenzačního cvičení
25
5 Tvorba zdravotněkompenzačních programů
29
Závěr
106
Seznam použité literatury
107
Rejstřík
110
Souhrn
111
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje