Zelfregulatie: Een contextueel sturingsconcept van sociale interventie

Front Cover
Bohn Stafleu van Loghum, Aug 5, 2003 - Medical - 355 pages
0 Reviews
Het blijkt een actief systeem te zijn waarmee we onze waarneming sturen, informatie selecteren en onze ervaringen vormgeven vanuit eigen zingeving, doelen en intenties. Als mens nemen wij actief deel aan de constructie van onze eigen werkelijkheid. We zijn een zelfsturend wezen dat actief omgaat met situaties en ze transformeert naar eigen lust. En de geschiedenis van de cognitiewetenschappen staat niet stil. Wereldwijd is er de afgelopen tien jaar steeds meer research en theorievorming op dit gebied gedaan. Naast onderzoeken over specifieke thema’s en problematiek en worden pogingen g- daan een generieke procestheorie van zelfregulatie te construeren. Self-regulation – te v- talen als ‘zelfregulering’ of ‘zelfregulatie’ – kan worden omschreven als een be paald patroon van menselijk handelen, dat het stellen van doelen en het sturen van het gedrag in de richting van het bereiken van deze doelen inhoudt. Het omvat cogn- tieve, emotioneel-motivationele en gedragscomponenten die het individu voorzien van de capaciteit om zijn acties zodanig te sturen, dat gewenste resultaten in het licht van de steeds veranderende omgevingscondities worden nagestreefd. Het omvat p- cessen als: doelbepaling, strategische planning, monitoring, coping, self-efficacy, ze- evaluatie, zelfbeoordeling en zelfbekrachtiging. Uit talrijke onderzoeken komt naar voren hoezeer deze factoren – zeker in de tegenwoordige samenleving – belangrijk zijn voor de ontwikkeling, het welzijn en de gezondheid van kinderen (Bronson, 2000) en volwassenen.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Voorwoord
13
zelfregulatie als nieuw sturingsconcept
23
COGNITIEVE ZELFREGULATIE
38
Doelbepaling
73
Doelrealisatie
113
Conclusies deel 1
143
INTERNE ZELFREGULATIE I4C
149
Afstemming tussen verstand gevoel en gedrag
177
Afstemming tussen sociale rollen en persoon
201
Conclusies deel 11
213
INTERMENSELIJKE ZELFREGULATIE
219
Interpersoonlijk handelen 233
255
Interpositioneel handelen
283
Conclusies deel 111
307
SAMENVATTING EN CONCLUSIES
313
Copyright

Common terms and phrases

Bibliographic information