De kleine republiek ...

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 76 - t je kwaad doet. Neeting had aardige verzinsels met de kersen, die zijn zuster hem had geleerd : een gezicht snijden in een kers: de neus, de mond, twee gaatjes voor de oogen. Ieder-een keek hoe of-i dat deed, met zijn kleine natte warme rooyerige vingers en vellige nagels. Op de kersen pompten ze de koek naar binnen, lekker kleverig kauwend met stukjes, die niet los wouwen laten tusschen de tanden. Er waren ook zes karaffen met oud bier, dat de boel naar binnen spoelde. Een paar aten er met open...
Page 14 - ... op staal in de wind-verwikkende lucht naast het doffe wagon-binnengepraat, en die duitsche station-bedienden zich als generaals hielden, allen met breede borsten, allen met fier geheven hoofden, allen met vlekkeloze uniformen, — in het wagon-dommelend voortgehol van den trein, bolde meneer Meerel zijn buik naar voren, lichtte zijn horlozje uit zijn vest en zei : we zijn er haast. Toen knikte langzaam Arthuurs hoofd af over de borst, hij begon te snikken, tranen daalden in druppelslierten zijn...
Page 232 - t dan ook om te zoenen alleen, en de jongens zouden het bijna allemaal weten, natuurlijk, want er zou over gesproken worden, hij zou nog meer gaan rooken, met Danil en anderen, en andere heerlijke dingen doen. En ieder-een zou zeggen, dat hij een bizondere groote jongen was, die heel wat durfde. Een kleine wind begon door de binnen-plaats te waayen. De twee jongens zwegen, Willem was alleen met zijn gedachten, met zijn wilde hoop. Hij ging met zijn rug naar den wind staan, zette zijn linker arm...
Page 34 - ... van muziek-instrumenten. Op -de koer was lieve warmte en een volte van kleuren, flauw geel licht. Binnen stonden alle buiten-deuren open, waar door de warmte licht geel in kwam, en donkerder, donkerder, meer naar binnen. Het karree stond ook open, waarin jongens liepen en zaten op de bankjes, vor hen de rooye, geele en violette bloembedden en de hooge heesters rommendom. De dag stak dof goud licht aan in de bezonde vensters en glansde staal-blauw klaar in de beschaduwde vensters. De professers...
Page 231 - Ja zeker, vreeselijk veel, dat is te zegge,... ja, ik hou vreeselijk veel van 'em, maar je begrijpt me, onzedelijkheid zou ik niet wille doen ... ik bedoel niet van onderen an 'em komme, niet mijn hand in zijn broek steke,... want je mot natuurlijk fatsoenlijk blijve... Ik wil allen bizondere-vriendschap met 'em hebbe. Willem sprak gauw, en hij had weer die woede van eigelijk volstrekt niet te weten wat eigelijk de onzedelijkheid mocht wezen, die hij zou kunnen doen als hij DU eens wl wilde....
Page 44 - Hoog op den te-rug weg was Baster een beetje dronken, zweetend in donker-water-druppeltjes over zijn rauwe-biefstuk-rood gezicht. Hij liep met Willem voor-uit, de andere drie achter hen, midden tusschen de lange, lange promenaad van zacht voort-deinende lijven op het gelijkelijk beenengestap over den dofgeelen zandweg, onder de hel-geele zonnelichting, naast mat groene heesters links en randen fel groen gras zoomend strooperig zwart groene watertjes rechts en verder rechts dicht bosch tot beneden...
Page 147 - ... was er een beweging in de groen-gouden helling en een klimmende jongen ont-stond bij langzaam deinende aanzwenkinkjes van een mollig donker grijs vor-lijf en grijs-gouden schouders onder een gezicht, roodjes in zijn schaduwdonkerte, met donkere blauwe zacht-uit-schijnende oogen, en donker-bruin, traag en sluik krullend haar om het hoofd, met een geel en zwart strooyen hoed naar over het achterhoofd geschoven. Hij bewoog aan, zachtjes, gaande in Willems blik, naderend Willem, donker, veel, en...
Page 27 - t geheel niet hier thuis te hooren, waren vol dingen van de stad, die hem al-door de stad zouden herinneren, en dat wou hij niet. Zij waren sterk om dat ze met z'n vieren waren, ze hoefden niet geholpen te worden en zouden zelf den weg wel vinden. Willem ging links af, bij den beugelbaan, naast het terras, staan kijken op een open plekje in de rij van kleine jongens, die in een pratend en kijkend lijvenvierkant er om heen stond. Hij hoorde het licht grommend gepraat van de vrouwelijke stemmen der...
Page 143 - ... den Amstel, met jongens nog grooter als hij zelf, in bootjes, die zij huurden daar bij caf Flora. Hij was uit visschen geweest met lange hengels, heel ver, in de Diemer vaart, en ten hadden ze gedronken ! Konjak, al tijd konjak, die ze-n-in veldflesschen hadden meegenomen. Een van die jongens was al eens bij de hoeren geweest, echt bij de hoeren. O jee, as je daar van hoorde, dat was pas wat ! De volgende vakancie zou Waayman ook gaan, z'n vrind had 'em beloofd dat-i 'em mee zou nemen. —...

Bibliographic information