தமிழ்ப் பொழில் (43/12)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Mar 20, 1970

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அது அந்த அவர்கள் அவள் அவளது அவன் அவனுடைய அழகு அழிந்தது அன்றியும் அன்றே ஆகலின் ஆண்டுகளுக்கு ஆம் ஆயின் ஆறு இஃது இசை இதனை இது இரண்டு இருங்கோவேள் இவ்வாறு இளங்கோ இளங்கோவின் இன்று எடுத்த எம் என் என்கோ என்பது என்ற என்று என்ன என்னும் என எனவும் எனவே ஒரு ஒவ்வொரு ஒன்று அடிக்கடி கடவுள் கண்ணகி கண்ணகிக்குச் கண்ணகியின் கணவன் கந்தவேள் கபிலர் கலப்பால் கலை கவிதை கவுந்தி அடிகள் கற்பின் காட் காதல் காப்பிய கும் குமரி வாழையின் குழவி கூட்டும் கூறி கொண்டு கோவலன் சான்ருேர் சில சிலம்பு சிலர் சிலே சிறந்த சீரிய சுவைக்க செங்குட்டுவன் செய்தது செல்லும் சேர்ந்த சேரன் தம் தமிழ் தமிழ்ப் பொழில் தமிழ்மொழி தலைமுறை தலைவி தன் தி திரு திருநெல்வேலி து தேவி நற்குடி நாட்டுப் நாடகம் நிற்கும் நின்றவனே நெய்தல் படையெடுப்பை பண்பாட்டுக் பண்பாடு பண்பையும் பத்தினித் பரசல் வேண்டும் பற்றிய பி பிள்ளை பிள்ளைத் தமிழ் பிள்ளைமை பிறவா பின்னர் புலமை புலமைக் புலமையால் பெயர் பெரிதும் பெருங் பெரும்பாலும் பொருள் போல் போன்று மக்கள் மணந்தான் மற்றும் மனம் மாசு மாசுகள் மார் மாற்றலு முதலிய முருகன் முன்னர் மென்க வகையும் வட வடநாட்டுப் வந்து வரலாறு வரி வரும் வாழ்க்கை வெவ்வேறு வேண்டும் வேளாளர் வைக்கும் வைத்தார்

Bibliographic information