தமிழ்ப் பொழில் (41/2)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, May 20, 1965

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அது அந்த அப்பா அம்மா அமை அமைச்சர் அரச அரசே அருள் அவர் அவன் அன்பு அன்னை அன்னையே அனைவரும் ஆசிரி இடம் இது இதுவே இந்த இப்போது இரு இல்லை இலக்கியம் இள இளங்கோ இளவரசே இன்று உண்மை உமது எல்லாம் எவ்வி எவ்வியின் என் என்ருல் என்ற என்று என்றும் என்ன என்னல் என எனது ஏதோ ஒரு ஒன்று க் கண்ணகி கணி கணியரே கணியன் காட்சி குறள் கொண்டு சரணம் சிறிது செங் செங்குட்டுவன் செம்மல் செய்த சென்று சேர சேரன் சொல் டி த் தங்கள் தம்பி தமிழ் தமிழர்கள் தமிழனின் தமையன் தன் தன்னை தான் தி தீயொழுக்கம் து துறந்தாய் துறவி துன்பம் தூதன் நற் நற்சோணை நன்கு நாடகம் நாள் நாளை நான் நிகழ்ச்சி நின் நீ நீங்கள் நீர் நெடுஞ் நெடுஞ்செழியன் நெடுஞ்சேரலாதன் படை பாண்டி பாண்டியன் பாதம் பால் பின்னர் புகழ் புதுமை புலவர் பெரும்ை பொருள் போர் ம் மக்கள் மகிழ் மகிழ்நன் மயங்கி மரபு மன்னர் மனம் மாந்தர் முடியும் முத்தமிழ் முதல் முன் மைந்தா மொழி யார் ரு ல் வணக்கம் வந்த வந்து வந்தேன் வரலாற்று வாழ்க வாழ்வு வாழும் விட்டு வில் வில்லவன் வின் வீடு வீரர்கள் வெற்றி வேண்டும் ன்

Bibliographic information