தமிழ்ப் பொழில் (11/8)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1935

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ் 

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அக்கி அதன் அதனே அது அந்தணரிடம் அப்போது அம்ம அரிப்பு அவர்கள் அவன் அறியப்பட்டது அறியப்படும் அாை ஆகுக ஆகும் ஆதலால் ஆம் ஆறு இதற்கு இதன் இது இல் இவன் இவனே இன் இன்றி இனி இனிது ஈண்டு உன் எடுத்து எடுத்துக் எண்ணி எல் எலும்பு எவரும் என் என்கின என்பது என்பது குறிக்கவே என்பன என்ருகும் என்ற என்று என்ன என்னுஞ் என்னும் என எனக் எனக்கு எனப் ஒர் ஒரு ஒளித்து ஒன்று கஞ்ச கஞ்சன் கடவுள் கண் கண்ணில் கபிலர் கம் கல்லூரி கல்லூரியின் கல்வி களில் கன் கன்னடத்தில் காட்சி கால் காலம் கான் கி.பி கின் கேட்ட கேர் கை கொண்டு கொழும்பு கோக்கி கோக்கின் சகடாலன் சமயம் சரிசக் கில் சனி சாளும் சிவ சிற்ப சிறிது செய்து டிெ தஞ்சை தம் தான் தி திருமே திருவாளர் து தும் தெலுங்கில் தேடிக் நீ நீர் பண் பண்டு பரி பார்க்க பித்தகாசம் பிறகு பின் பின்னர் புதுமை புலவர் பூ பெண்வேடம் புனேத்து பெயர் பெற்றதும் பொருள் போல் போலும் மடித்து மருத்து மன்னவன் மீண்டும் முடுகி முழுதும் முற்றும் மைசூர் யார் யான் யுேம் ரோமங்கள் உதிர்த்து வரலாறு வருக வள்ளல் வா வாய் வாருசி வாழ்க வியத்து வேர் ழகரமெய் ன்

Bibliographic information