தமிழ்ப் பொழில் (22/4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 20, 1946

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அதல்ை அவன் ஆனல் இக் இங்கிலேயில் இத் இது இம் இல்லை இலக்கிய இவ்வாறு இவர் இவர்கள் இவற்றை இவன் இவை இறைவன் உண்மை எவ்வளவு என் என்பது என்பர் என்ருல் என்ற என்று என்னும் என ஒரு ஒரு துரைக் கவுண்டனும் ஒவ்வொரு கலந்து கவுண்டன் காட்டுக் காடு காலத்தில் கிளர்ச்சி கிளர்ச்சிகள் கிற்க குடிப் குத்திக் குறவர் குறும்பர் கூறிய கூறினர் கூறும் கேட்டு கேடு கொங்கன் கொண்டு கொல்லி கொள்கை கோம்பை கோயில் கோயில்கள் சங்க விலக்கியங்களும் சடையக் சமயம் சாதி சில சிவ வழிபாடு சிவன் சிறந்தது சிறிது செய்து செய்யும் செல்லும் சென்று சேக்கிழார் சேர சைவ சைவத்தின் இற்றைநிலை சைவம் சொற்கள் டி த் தங்கள் தமிழ் தமிழகத்தில் தன் தான் திரு திருப்பதி து துறையில் தொல்காப்பியம் தோன்றி நண்பர் நம் நாட்டில் நாட்டிலும் நாடு நாள் நூல்கள் நூல்களும் பச்சை பண்டைத் பல பலர் பற்றி பாண்டியர் பிற புலவர் பெயர் பெயர்கள் பெரிய பெற்ற பொருள் பொழுது பொழுதுபோக்கு போன்ற ம் மக்கள் மலே மலேயர் மலை மலையாளிகள் மிக்க மிகுவதாயிற்று முதலிய முதலில் முருகன் முழுதும் முன் மொழி மொழியில் யெல்லாம் யோகம் ல் வடமொழி வடமொழியில் வந்த வரவு வரும் வள்ளுவர் வாழ்ந்து வாழும் விளங்கும் வேண்டும் வேள்வி வேறு ன்

Bibliographic information