தமிழ்ப் பொழில் (42/5)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Feb 20, 1969

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அக்காலத்தில் அசோக எழுத்துக்கள் அது அந்த அமையவில்லை அரசு அவர் அளவில் அறிஞர் ஆகும் ஆடவர் ஆண்டுகட்கு ஆதலின் ஆரியர் ஆனல் இணைந்த இது இந்த இந்தக் கொடியவர்கள் இலக்கிய இவ்வாறு இவர்கள் இவர்களின் இன்று இன்னல் உடையவர் உண்டான உண்மைக் உணர்ச்சி உயர்ந்த உலக உள்ள எ ழு எ ன் எது கவிதை எப்படி எழுத்து முறை எழுத்துக் என் என்பது என்ற என்றே என்னும் என எனப் எனவே ஒரு ஒன்ருகக் குறிக்கப்படுகிறது ஓர் க ற் கருத்துக்களை கலை கவிதையை கள் களை கற்பனை கால காலத்தில் கிறது கூற்று கூற்றுக்கள் கூறலாம் கையாண்ட கொண்டு கொன்று கோடாமை சான்ருேர்க்கு சங்க சங்க இலக்கியம் சமண சில செய்தி செயல் சேர சேர சோழ சேரன் செங்குட்டுவன் சோழ தமது தமிழ் எழுத்துக்கள் தமிழ்நாடு தமிழகத்தில் தமிழகம் தன்பெயர் தாய் தான் தும் தென் தென்னிந்திய தொல்காப்பியர் நடுவு நாகரிக நாகரிகம் நாடு நாடுகள் நிலை நிலையில் நிற்கும் நின்று நூ ல் க நூற்ருண்டுகளாக பண்டைத் தமிழரின் பல பாடலில் பாண்டியம் பிராம்மி புதிய பெயர் பெயர்கள் பெற்றும் பெறும் பேராசிரியர் பொருள் ம் மீண்டும் மூத்த மெட்ராஸ் மொழியின் வட்டெழுத்து வந்த வந்து வம்பலர் வரம்பு வரையறை வேண்டும் வாழ்வு வீரம் வேங்கடம் வேண்டும் ள் imagination

Bibliographic information