தமிழ்ப் பொழில் (11/9)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Dec 20, 1935

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ் 

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

அதனே அது அதுவே அர அவ்வாறு அவர்கள் அவள் அவை அழகு அறிஞர் அன்றியும் அஜக்தா ஆங்கில ஆப் ஆம் ஆய் இங்கு இதில் இது இது போது இயல் இவர் இவை இன் இனி உடனே உபகோசாப் உரிப்பொருள் உள்ளுறை எங்கள் எங்களது எது எய்த எவரும் என் என்பது என்பன என்ற என்று என்றும் என்ன எனவும் ஒரு கக்க கடைஇக் கவவுக்கை கண் கம் கல் கல்வி கல்விக் கவவுக்கை தாங்கும் கன் கன்று காங்கள் காங்கும் மதுகையங் காட்டுகின்றேன் காடு காம் காலப் காலம் கானவன் கிணே கிருக்கமில்லாத கின் கின்னே விலக்கப்பட்டும் கினே குறிஞ்சி குறிஞ்சியாயின கூடும் கூறப் கூறி கூறிற்றிலர் கூறினர் கை கொண்டு கொள் கொள்ளவேண்டும் ங் சாம் சில சிலர் சிற்ப சிற்பங்களும் சிறக்க சேம்பின் தக்க தம் தமது தலைவன் தவனே தனது தானே து தும் துரை தொகை தோன் நீ படை பல பாட்டுக்களுக்குக் பி பிற்படு பின் புகழ் புகழ்ந்து பெதும்பைப் பெரிதும் பெரும பெளத்தமத பேசக்கூடிய பொருள் பொருளைக் போர் மக்கள் மகளுர் மற்றும் மன்னன் மிக்க மிகவும் முடியுடை முதலிய முதுபதி முன் மேலும் மேலே யாவும் ரூ வரையிலும் வள்ளல் வில் வினவுவல் கேளாய் வும் வெண் வெற்றி வேறு ளும் று

Bibliographic information