தமிழ்ப் பொழில் (10/5)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Aug 20, 1934
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Common terms and phrases

அகாத்துகள்கள் அங்கனம் அடி அணு அதன் அது அப் அம் ஆகவே ஆகிய ஆகியன ஆகையால் ஆசிரியர் ஆராய்ச்சியால் ஆராய்வாம் ஆன்மா இக் இடுகுறிப் இத்தகைய இது இப்போது இம்மூன்று இயலாது இயற்கை இரண்டு இருக்கும் இருவர் இல் இல்லே என்பதை இல்லை இலக்கண இலக்கணம் இலக்கியமும் இலது இவை இனி ஈண்டு உரியனவா உள்பொருள் எல் என்பது என்பதும் என்பர் என்பன என்ற என்று என்னும் என எனுஞ் ஐரோப்பிய ஒர் ஒரு ஒருபொருள் ஒரே ஒன்று கங்தை கடக்க கடவுள் கம் கல்லூரி கன்மையில் காட்டிய காண்க காது காம் காமும் காய் கால் கான் கியமம் கிரூபிக்க கிலேயில் குணவிரி குறித்த கூட்டுப் கூறிய கொங்கு சிக்திக்கிருேம் சிறப்புற்று சிறிது சுக்க சுக்காமூர்த்திகள் சுடரியக் சுடரியம் செய்தனர் சென்று சேக்கிழார் சொல் சொற்கள் சோமான் சோழ தமிழ் தன்மை தனது தி திரு திருவாளர் து நடையில் நியமங்கள் பல பாங்கு கற்பதிகள் பால் பிரிக்கின்றனர் பிள்ளே அவர்கள் பிள்ளை பிறகு பிறப்பில் பின் பின்னர் புராணத்தில் பெயர் பெரிய பொருங்காது பொருள் விரி பொருள்கள் பொருளின் போது மகிழ்ச்சி மு முதல் முதலிய முரளுன முறையில் முன் மூலப் மெய் மேலும் மேலே யாண்டும் எ யாம் யாவர்க்கும் லக் வடமொழி வருமாறு விரியுண்டு வினேயெச்சம் வினேயெச்சமுடிபு வேண்டும் ாகிய ால் sulphide

Bibliographic information