தமிழ்ப் பொழில் (39/6)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Sep 20, 1963

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அக்கறை அது அமைச்சர் அரண்மனை அவர்கள் அவை அழகிய ஆட்டனத்தி ஆத்திசூடி ஆதி ஆராய்ச்சி செய்தேன் ஆராய்ந்து ஆனல் ஆனால் இடம் இந்த இராமன் இருக்க வேண்டும் இரும்பிடர்த்தலையார் இல்லை இளஞ்சேரல் இன்றைய ஈண்டு உடல் உடலைப் உண்மை உணர்ந்து உழைப்பு உள்ள உள்ளத்தை உள்ளத்தைப் உள்ளம் உள்ளன ஊரின் எகரமாய்த் எண் எண்ணம் எண்ணி என் என்பதன் என்பது என்பதும் என்ற என்று என்னும் என்னும் பகுதியென்பர் என எனவே எனவோ ஒரு ஒருவன் ஓர் கண் கண்ட கண்டு கம்பரா கயிறு கரிகாலன் கலந்து காட்சி முடிவு காண காரணமாய் காலம் குறிக்கும் கூடாது கூத்தன் கொள்ள கோயில் சமாதானத் சர் சா சிவன் சிறந்த சிறப்பு சீர் சுக்கிரீவன் செத்தான் செய்யப் செய்யும் செலுத் ஞானத்தில் தங்கை தம் தமிழ் தரும் தன் தாமல் திருமால் தெய்வ நம் நாடு நல் நன்று நாட்டில் நிலை நீ நீதி நோய் பகுதி படலம் பத்துாரில் பலர் பழைய பற்றி பன்னிரண்டாம் பாரதி பாரதியார் புதிய ஆத்திசூடி புலவர் பெயர் பெரிதும் பெருமாள் பெற்ற பொருள் போன்ற போன்றதே மக்கள் மட்டும் மண்டபம் மற்றும் மனம் மாந்தர் மிக முதலியன முயற்சி மெய்ஞ் மெய்ஞ்ஞானத்தைப் மெய்ஞ்ஞானம் யாரும் வணக்கம் வழி வளர்ச்சி வறுமை வாலி வாழ்வு வாழ்வைப் வாழும் வி விஞ்ஞான விஞ்ஞானத்தில் விஞ்ஞானம் விட்ட விட்டால் வித்துவான் வேந்தே வேள்வி

Bibliographic information