தமிழ்ப் பொழில் (22/6)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Sep 20, 1946

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Contents

Common terms and phrases

அக் அண்ணுமலேப் அண்ணுமலைநகர் அதன் அது அப் அவர் அவற்றை அவை ஆகவே ஆங்கிலச் ஆங்கெலாம் ஆசிரியர் நக்கீரனர் ஆதலால் இக் இது இப்போது இவ் இவ்வாறு இனி உயர்திரு உரிமை ஊடல் ஊறும் எதிர் வணிக என் என்பது என்பார் என்ற என்ற குறுக்கை என்று என்று கூறுகின்ருர் என்றும் என்னே என எனவே ஒக்கற் ஒட்டு ஒரு ஒன்றை க் கு கண் கண்ணும் கல்லூரி கலைச் கழகம் காண்பேம் காற்று காற்றுக்கள் குழு குறைகள் கொண்டே சமஸ்கிருதச் சில சிறிது செட்டியார் செம்பொன் செல்லும் சென்ற சொற்கள் ஞான்று ஞானசம்பந்தப் ஞானசம்பந்தர்பால் தம் தமிழ் தமிழ்ப் தலைமகன் தலைவன் தலைவியின் தன் தாம் தாமே தாழ்ந்தெழுவாய் திரு திருக்கடைக்காப்பில் திருவடிக் துணர் துரைசாமி தென்பது நடத்தும் நம்பியாண்டார் நம்பியும் ஞானசம்பந்தரும் நன்கு நாம் நீ நெருங்க பக்கம் பகுதிகள் பண்டிதமணி பரத்தையிற் பல்கலைக் பல்கலைக் கழகம் பல பால் பி பிரிந்து பிரிவு பிள்ளை பிள்ளையாவது தெரிந்தது பிறர் புலவர் புலவர் பட்டம் புலனெறி பெருந்தகையின் பெரும் பெற்ற பொதுவாக போட்டிருக்கிருர்கள் போல மருந்து மலர் டு மனம் முற்ருெடர்ச்சி முன்னர்ப் மேலும் மேலே யான் யிருக்கும் ரா லான வகுத்து வங்த வணிக வளிகள் வழி விட்டுப் வித்துவான் விரிவுரையாளர் வினை வீசுவன வெப்பநிலை வெளிப்படுத்தினர் வேண்டும் வேண்டேன் வேறு வைத்து

Bibliographic information