தமிழ்ப் பொழில் (15/3)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jun 20, 1939

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அகா அதன் அது அதுமுதல் அவர்கள் அவற்றை அவன் அழுத அன்றியும் ஆகும் ஆசிரியர் ஆரியர் இக் இக்க இசை இசையை இடத்தில் இது இப்பெயர் இப்பொழுது இயல் இருக் இருக்கும் இவ்வாறு இளங்கோயில் இனி உரு உழிஞை உள்ள ஊர் எல்லாம் எவ்வளவு என் என்பது என்பான் என்ற என்று என்னும் என எனக் எனவும் எனவே ஏனெனில் ஒரு கங்கை கண் கதம்பர்களின் கதம்பர்களுடைய கம் கம்பர் கல்வெட்டு கள் களால் களில் கன்கு கன்னன் கன்னன் மரபினர் கனது காஞ்சி காட்டில் காட்டும் காண்க காதை காலத்தில் காலம் கி கிடக்கின்றது கிரேக்க கின்றது குழுவினர் கூடவில்லை கூறப்படுகின்றன கூறலாம் கூறுகின்றது கூறுவர் கொங்காணம் கொண்டு கொள்ளே கொன் கோக்குவோம் கோயில் சில சிற்பக்கலே சிற்பங்கள் சின் செம்பியன் சேர்க்கக் தமிழ் திருச்சிராப்பள்ளி து துறைகளும் நம் பட்டினம் பண்டைக் பண்புகளே பத்து பல பழைய பற்றிய பன்னிருபடலம் பாகும் பாட்டு பாடல்களும் பாடலும் பாணர் பி பிறகு புணர்க புரிந்ததாகக் பெண் பெயர் பெரு பெருங்கோயில் பெரும் பொருள் பொன் போர் போலவே மக்கள் மக்களின் மயூ மலர் மிகவும் மீன் மு முத்தங் முத்தமிழ் முதல் முதலிய முதன் முதலில் கால்வைக்க முறையே முன் மூன்று மேற்குக் மேனுட்டு வஞ்சி வணிகர் வந்த வரி வழக்கு வாகை வாணிபம் வெட்சி வேண்டும் வேறு

Bibliographic information