தமிழ்ப் பொழில் (51/5&6)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1977

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Contents

Common terms and phrases

அடி அதனை அந்த அம்பு அவர்கள் அவன் ஆகவே ஆகிய ஆகியவற்றை ஆசிரியப்பா ஆசிரியர் ஆயிரம் ஆரரிரோ ஆராரோ ஆற்றுப் ஆற்றுப்படை இப்போது இராமன் இராவணன் இருவரும் இல்லை இலக்குவன் இனி உயிர் உள்ள உன் என் நெஞ்சில் என்பதனை என்பது என்பதும் என்ற என்று என்னின் என்னும் என்னும் பெயர் என எனக் எனவும் எனவே ஒரு ஒருவர் ஒன்று க் கட்டி கம்பன் கவிஞர் காட்சி காட்டும் காடு காப்பியம் காலை கிளவி குகன் குழந்தை குழந்தை தாலாட்டு குழந்தையின் கூறலாம் கூறி கேட்ட கொண்டு சங்கப் சிறு செய்த செய்யுள் சென்று பயனெதிரச் சொல் சொல்வேன் ட் தமிழ் தழுவின தழுவினன் தன் தன்னம்பிக்கை தனித்து தனிமை தாம் தாலாட்டு தாலாட்டுப் தான் திருத்தமே தொல் தொல்காப்பியர் தோன்றிய நக்கீரர் நச்சர் நாம் நாவாய் நான் நிலையில் நின்று நீ நீர் நெடும் நோக்கி படலம் படை பத்துப் பதிற்றுப் பத்திலும் பதிற்றுப்பத்து பரதன் பரதனை பரிசில் பருவம் பற்றிய பா பாடல் பாடல்கள் பாணர் பாரதிதாசன் பிரிந்து பிள்ளை பிற பின் புலவர் புறநானூற்றிலும் புறம் பெண் பெரியாழ்வார் பெரும் பொருள் போற்றி போன்ற ம் மார்பில் மு யனையவன் யார் யாவும் யான் யுறழத் வந்து வருக வரும் வழித்தடம் வாழ்ந்த வீழ்ந்தான் வீழ்ந்து வேண்டும் வேந்தன் ன்

Bibliographic information