தமிழ்ப் பொழில் (21/1)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Apr 20, 1945

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அஞ்சி அடிமை அதன்கண் அதனல் அது அம்மையார் அமைத்து அவர்கள் அவன் அவை அவையத்தார் அவையம் அழகு அறங்கூறு ஆகிய ஆசிரியர் இக் இத்தகைய இது இந் காட்டின் இப் இயல்பு இரண்டு இராவணன் இருந்த இவ் இளங்கோவடிகள் இறைவன் இனி உண்டாவது உண்டு உரை உழவர்கள் உள் உள்ளன எருமை எல்லா எல்லாம் எவ்வாறு என் என்பது என்ற என்று என்னும் என ஏறி ஒர் ஒரு ஒன்று கண் கண்டு கரும்படுசொல்லி கன்னட காக்க காணப்படுகின்றன குறைத்து கூறிய கேட்ட கொலேத் கோடி கோள் ச் சிவதலங்கள் சிவபெருமான் சிறப்பு சுற்றத்தார் செய்தான் செய்தியை செய்யுள் சென்று சேக்கிழார் சேர்த்து சொல் சோகாப்பர் சோழ தண்டம் தம் தமிழ் தமிழ் இலக்கியம் தமிழ்ப் தன்ருகும் தாம் தார் தி திரு திருவையாறு துணர் தெரிந்து தொடர்ந்து தோன்றி நம் நாடு நீதி நூல் நூல்களே பக்கம் பசியும் பிணியும் பண்டித பல பலர் பழைய பாண்டியன் பால் பிறந்த புலவர் புலவர்களுடைய அவையில் புலவருள் ஏறு பெரு பெரும் போர் பெற்ருர் பொழில் பொழிலின் பொன் போகச் போதும் போன்றது மக்கள் மகளிர் மந்திராலோசனை மலர் மழை மறையோர் மனம் மிக்க மீண்டும் மு முதல் முதலிய மும் மொழி ருடைய ருேம் ல் வணிகன் வழக்கிடுவார் வித்துவான் வியந்து வேண்டும் னர்

Bibliographic information