தமிழ்ப் பொழில் (25/1)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Apr 20, 1949

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அஃறிணை அங்கிருப்பார் அச் அரும் அவ் அவை அன்பு ஆங்கில ஆசிரியர் ஆண்டுவிழா இக் இசைத் இது இப் இயல் இயற்றிய இருந்த இருப்பதையும் இல்லை இலக்கண இலக்கணத்தைத் இவ் இவர் இளங்கோவடிகள் தமிழ்க் உயர்திணை உயர்வு தாழ்வு உயிர் உழை உள எல்லா என்பது என்மனர் என்ற என்று என்னும் என எனப் எனவே ஐக் ஒரு ஒழுக்கத்தின் ஒழுக்கம் ஒன்று க் கண் கண்டம் கழக கழகம் காண காலத் கி குமரிக் குலம் குறிஞ்சி கூறும் நூல் கையறு கிலே கொண்டனர் கொண்டு சதாசிவம் பிள்ளை சாதி சில சிறந்த செய்த செய்யுள் சென்ற தத்தித தத்திதப் தம் தமிழ் மக்களின் தமிழ் மொழி தமிழ்ப் தமிழகத்தில் தன் தனதன தனதன தாம் திரு திருப்பார் திருவள்ளுவர் திருவாவடுதுறை தொல் தொல்காப்பியர் தோன்றிய நாகை வித்துவான் சதாசிவம் நிற்பார் நீலகேசி நூல் ஐந்திறம் நூல்கள் நூலுக்கு நூலே நூற்ருண் பல் பல பற்றி பாக்கள் பாரதியார் பி பிறப்பும் சிறப்பும் பின்னர் புகழ் புலவர் பெரு பெரும் பொருள் போல் போன்ற ம் மக்கள் மட்டும் மணிமேகலை மற்றும் முதலிய மென்றும் மேல் மொழியிலும் யார் யாவும் ரி ல் லாமே லி வகை வட வடமொழி வடமொழிப் வழக்கு வாழ்க்கை வில்லை வே வேண்டு வேண்டும் வேறு வைத்தனர்

Bibliographic information