தமிழ்ப் பொழில் (14/6)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Sep 20, 1938

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்    

 

Contents

Common terms and phrases

அதன் அது அபயருசி அரசர்கள் அவர்கள் அவற்றை அவன் அளவு அன்ருே அன்றியும் ஆங்கில ஆங்கிலத்தில் ஆங்கிலமொழியில் ஆண்டுகளுக்கு ஆறு ஆயிரம் இது இராஜேந்திரன் இருக்கின்றன இருப்பினும் இல்லை இன் இன்று இன்னும் உடம்பு உள்ள உறும் எல்லாம் என் என்பது என்ற என்று என்றும் என எனப் எனவும் ஒர் ஒரு ஒவ்வொரு ஒன்று கங்கை கடன் கன கம் கம்பர் கல்வெட்டு கற்கு காகம் காட்டின் காம் காரி காரியின் காலத்தில் காவலன் காறும் கிராம கின்ருர் கூடி கடன் கூறுகின்றது கை கொடையான் கொண்டு கோயில் சங்கக் கல்லூரி சிறக்க சிறந்த செய் செய்து செய்ய செயல் சோமான் சோழர் தங்கள் தஞ்சை தம் தமது தமிழ் தமிழ்ப் தமிழ்மொழியில் தமிழ்மொழியை வளர்த்தற்குரிய வழிகள் தமிழில் தனது திரு திருக் தொகை நமது நாடாக நூல்கள் பல பணம் பழைய பாக்கு பிரபை பிறந்து புலவர் பெருகி பெரும்பாலும் பெருமானே பெற்ற பெற்றுப் பெறும் பொருள் பொருள்களைக் பொழிப்புரை போன்ற ம் மக்கள் மண்டபம் மயூரகிரிக் மருது மலாடு மலேயமான் மற்ற மன்னர் மனிதர் மா மிக்க முதலாம் முதலான முதலிய முருகன் முழங்கை முற்பிறப்புக்களில் முன் மேருமக் மேலும் மொழி மொழியிலுள்ள யாங்கள் யாவரும் வலிய வள்ளல் வாரிவாய் வாழ்க்க வாழும் விமானம் வில் விலங்கு வினேயின் வும் வேண்டும் னது Illustrated London

Bibliographic information