தமிழ்ப் பொழில் (22/8)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Nov 20, 1946

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Selected pages

Common terms and phrases

அரசியலார் அரசினர் வெளியிட்ட அரிய அவர்கள் அளவில் அறிவியல் ஆங்கில ஆங்கிலச் ஆசிட் ஆசிரியர்கள் ஆண்டு இக் இக்கூட்டம் இதன் இதனே இது இப்போது இரண்டு இருக்கும் இருத்தல் வேண்டும் இருந்து உயர்திரு உயர்நிலைப் உள்ள எல் எல்லா எல்லாப் எளிதாக எளிய என்பது என்று எனவும் ஒரு ஒரே கரந்தைத் கருத்துக்கள் கல்வி கலைச்சொல் கலைச்சொற்களின் சீர்கேடு கழகத்தார் கழகம் களில் காடி காணப்படும் காய் கிறது கு குழப்பத்தையே குறித்தும் கேட்டுக் கொடி கொள்ளுகின்ருேம் சங்கப் சமஸ்கிருதம் சல்பூரிக் சில செல்வோருக்கும் சென்னை சென்னைப் புலவர் சொற்களே ஆக்கினர் டி தக்க தமிழ் தமிழ்ச் தமிழ்ப்புலவர் தமிழாசிரியர் தமிழில் தலைமையில் தாய் மொழியில் திட்டம் திரு தெரிகிறது தேர்விற்குச் செல்வோர் நம் நீர் நூல் நூல்களில் ப் பகுதி பகைவரின் பட்டம் படிக்க பதிவு பயிற்சி பயிற்சிபெறச் செய்தல் வேண்டும் பல்கலைக் பல பள்ளிகளில் பற்றிய பாட பாடத் திட்டம் பாடநூல்களில் பாடப் பாம்பு பிரிவு பிள்ளை பிற்பகல் பின்னர் புதிய புதுக் பெறல் பெறுதல் வேண்டும் பொதுவாகக் மட்டும் மாணவர் மாணவர்கள் மிகப் மீண்டும் முசலி முடிபுகள் முடியும் முதலிய முதன் முற்றுகை முறையில் மூன்று மொழி மொழியாக ல் வகையான வயது வாழ்த்து நிதி வித்துவான் விழா நிகழ்ச்சி வெளியிட்ட கலைச் சொற்கள் வேண்டிய வேலை ள் ற் Schools

Bibliographic information