தமிழ்ப் பொழில் (40/6)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Sep 20, 1964

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ்

 

Common terms and phrases

அத்தருணத்தில் அது அதை அமையும் என்பது அரக்கன் அரசி அல்லது அவர்கள் அனைவரையும் அவர்கள் தலைமையில் அவர்களைக் அழுதாள் அன் ருே ஆகலின் ஆம் இத்தகைய இது இராமன் இராமன் தேவிக்கும் இடையில் இராவணன் இருந்து இல்லாத இலக்கியம் இலக்குமணன் இலங்கை இனி உண்மை உயர்நிலைப்பள்ளி உயிர் உன் உன்னை எக்குணமும் எண் எம்.ஏ என் என்பது என்ருள் என்ற தலைப்பில் என்றவாறு என்று என்றும் என்ன என்னே என எனச் சீதை எனப் எனவும் எனின் ஒரு கண் கண்ட கல்வெட்டில் கற்பினுக்கு காண்க காவலர் குவளை குறிஞ்சி குறிப்பிடத் கை கொடுத்த கொண்டு கோமகன் சங்க சாதாரண சிலர் சிறந்த சிறந்து சிறப்புப்பற்றி சீதையின் சீதையை சீரிய செய்தியையும் செய்து சென்ருன் சொல்ல சொன் தகுந்தாற்போல் தஞ்சை தமிழ் தமிழ்ச் தமிழா தலைமகன் தலைவர் தன் தன்னுயிரை தான் திரு திருமுற்றமான தேவர் தொடக்கவிழா நயப்பு நன்று நாம் நிலத்து நிறை நின் நீ நூல் படலம் பல பற்றி பாத்திரம் உருவாக பிறர் பின் புணர்ந்தான் புலவர் பூத்த பெருங் பேராசிரியர் திரு பொருள் போதிலும் போது போல் மக்கள் மகோதரன் மங்கம்மாளின் மாறு கொள்ளாது முடிவுரைக்குப்பின் முதலிய மெல்லியல் யான் யின் ருள் ல்ை வரும் வல்லவன் வழி வாதத்தில் மன்னன் பெருந்தோல்வி வாழ விழா வெள்ளித் வேண்டும் வேறும் என

Bibliographic information