தமிழ்ப் பொழில் (8/4)

Front Cover
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை, Jul 20, 1932

 கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட இலக்கிய இதழ் 

 

Common terms and phrases

அக் அக்களை அதனே அது அதுவே அவ்வும் அவர் அவர்கள் அவரது அவை அறிந்து அறிவீர்கள் அறிவு ஆகவின் ஆங்கில ஆசிரியர் ஆயினும் ஆரும் இக் இங்கனம் இத்தகைய இதுகாறும் இப்பொழுது இம்மாநாடு இருப்பின் இலக்கிய இன்பப் இன்ன இனி இனிப் உண்மை உண்மையான எச்சம் எஞ்சுபொருட் கிளவி எய்துமின் என் என்பது என்பன என்ற என்று என்னும் என எனது ஒர் ஒரு ஒருமைக்கு அதுவும் ஒருவன் ஒன்று கடவுட் கடைப் கண் கதிரேசச் கம் கமிழ் கல்வி கல்விக்கும் கல்விசைப் கலம் களும் கா காட் காடு காண்டல் காம் காளில் கிருவாளர் கிலேயில் கின்று குரிய கூடிச் கூற கைகள் கொண்டு கோடல் சி சில சிறக்க சிறந்த சிறிது சுத்தம் சுவை சூத்திரம் சூழ்ச்சி செய்து சென்ற ஞான தகைய தம் தமிழ் தமிழ்ப் தமிழ்ப்புலவர் தமிழில் திறவுகோல் து தொடர் தொல்காப்பியச் நம் நம்மை நன்கு நூல்கள் பல் பல்கலைக் பல பன்மைக்கு பா பாடல் பிறர் பிறர்க்கு புலமை புலமையின் குறிக்கோள் புலவர் பெருமான் புலவர்க்கென புலவர்கள் பெரும் பெற்று பேசியும் பொருண்மைக்கும் பொருத்தும் பொருள் மறந்து மிக்க மு முடிக்கும் முதலிய முரசு முன் மூன்றும் மொழி மொழிகளிலுள்ள யான் யெல்லாம் வலிய வழி வள்ளல் வளர்ச்சியும் வாணிகன் வாழ்க்கை வியந்து வே வேண்டும் வேண்டுமென வேற்றுமை வேற்றுமைக் வேறு னும்

About the author (1932)

Nothing provided

Bibliographic information